Strategi och taktik

2012-04-09 Den Internationella Organisationen för ett Deltagande Samhälle har nyligen bildats

Organisationen utgår från kretsen kring ZNet. Följande korta presentation hittar man på organisationens nya webbsida:”Den Internationella Organisationen för ett Deltagande Samhälle (IOPS) är en revolutionär organisation, som syftar till att vinna en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, Strategi och taktik

2011-10-10 Om islamismen, huvudfienden och en antiimperialistisk inställning

I och med kriget mot Libyen har vissa delar av den svenska vänstern i stort övertagit den amerikanska och angloamerikanska inställningen i "kriget mot terrorismen", i vilken insatsen mot Libyen utan tvekan är en integrerad del, eller...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Strategi och taktik

2011-05-25 Vänsterpartiets framtid

  Tre riksdagsval i rad har V gått bakåt. För att bryta den trenden har V:s partistyrelse pressenterat dokumentet: Strategi för framtidens vänsterpart. Dokumentet ska behandlas på V:s kongress den 5-8 januari 2011. Enligt dokumentet ska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

2011-03-17 Enhetsfronter kan förändra världen

1991 startade jag och en kvinna arbetet för att bilda en Nej till EU-grupp i Solna. Vi började med att dela ut flygblad i hushållen. Trots att vi bara var två var målet att nå de flesta hushåll i Solna. Vi kallade medlemmarna – det var ett 20-tal...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

2007-01-01 Socialdemokratisk nytändning (Ledare)

Efter hundra år – eller däromkring – har SAP valt en kvinnlig partiledare, Mona Sahlin. Detta mantra upprepades till leda både före och efter partiledarvalet. Men kommer det att göra någon skillnad för socialdemokratin?Mona Sahlin är liksom Göran...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2007/1, Strategi och taktik

2003-10-02 Svar på Öppet brev till den revolutionära vänstern

Arbetarmakt har fått ett öppet brev till den revolutionära vänstern från Nya Arbetartidningen. Arbetarmakt och Nya Arbetartidningen har aldrig haft några närmare kontakter med varandra men de frågor som tas upp i det öppna brevet ställs också av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Arbetarmakts arbetutskott, 2003/3, Strategi och taktik

2003-10-01 Svar till Arbetarmakt

Arbetarmakts arbetsutskott är inte övertygade om att Arbetartidningens initiativ är en framkomlig väg. Det är inte vi heller, gensvaret inom vänstern har inte varit lysande, men vi tycker det är bra att Arbetarmakt kommer med i diskussionen. Vi har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/3, Strategi och taktik

2003-05-01 Gudrun Schyman och vänsterns rofferi

Genom att propagera för att de välbeställda ska betala hög skatt och sedan slarva eller fuska med sin egen skatt gjorde sig Gudrun Schyman omöjlig som partiledare. När Gudrun Schyman avgick så sa hon: Det är svårt att tillhöra den politiska eliten...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Strategi och taktik

2003-01-11 Öpppet brev till den revolutionära vänstern

Kategori: Redaktionen, 2003/1, Strategi och taktik

2003-01-05 Vänsterns uppgifter

Världen behöver förändras. Varje dag dör 30 000 barn på grund av att de saknar vatten och mat eller för att de inte får hjälp att bota enkla sjukdomar som exempelvis diarré. 30 000 barn per dag blir 10 950 000 per år. I den rika världen är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/1, Strategi och taktik

2002-09-03 För socialism, välfärd och fred

1997 tog KPML(r) initiativ till Enhetsinitiativet. Syftet var att samla människor som ville kämpa för inhemska klasskampskrav som 6-timmars arbetsdag och liknande. Vid det första riksmötet 1997 deltog 250 personer, och organisationen hade 900...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Strategi och taktik

2002-04-01 Reform eller revolution?

Se sammanhangen! I Nya Arbetartidningen kritiserar vi orättvisor och skildrar den kamp som arbetare och förtryckta över hela värden bedriver. I detta nummer gör vi ett försök att beskriva den ideologi som är grunden för våra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2002/1, Redaktionen, Strategi och taktik

2001-01-06 Det är bara resultatet som räknas

Det är hög tid att diskutera vad anarkismen och syndikalismen står för, läser jag i nummer 3/2000 av Nya Arbetartidningen. Men hur genomför du ditt uppdrag, Per-Åke Lindblom? Det första du borde göra är att konstatera den oerhörda spännvidden i de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars-Erik Morin, 2001/1, Strategi och taktik

2000-10-05 Den nya anarkismen

De senaste åren har anarkismen och syndikalismen, dess fackliga gren, upplevt ett uppsving i Sverige, i synnerhet bland ungdomen. Därför är det hög tid att diskutera vad denna politiska riktning står för. Liksom kommunismen har anarkismen det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Strategi och taktik

2000-10-04 Anarkismen i akion

Nedanstående är ett utdrag ur nyhetsbrev nr 94 från Motkraft (28 augusti 2000) med en sammanställning av sommarens aktiviteter i Linköping. "I media har Linköping utnämnts till Sveriges nya aktivistcentrum efter Umeå. Och det stämmer nog i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/3, Strategi och taktik

2000-05-10 Ett kongressuttalande

På vänsterpartiets kongress i Växjö togs ett uttalande, "Socialistisk offensiv", som sammanfattar vänsterpartiets strategi de kommande åren. Eftersom antagandet av ett nytt partiprogram sköts till nästa kongress år 2004, så är förmodligen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/2, Strategi och taktik

2000-05-09 Vänsterpartiet efter kongressen: Svagheterna heter makt och mobilisering

Är Vänsterpartiet (VP) ett antikapitalistiskt parti? Försvarar VP välfärden? För att få svar på de frågorna har jag läst det förslag till partiprogram som behandlas på kongressen när det här skrivs. På den första frågan svarar jag nej. Och på den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2000/2, Strategi och taktik

1998-01-07 Vänsterns väg: Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna

"En ny kraft inför valet 98. Rättvisepartiet Socialisterna." Citatet är från tidningen Offensiv nummer sju. Att RS kommer att få noll procent av rösterna har ingen betydelse för Offensivs redaktion, för den har bestämt sig för att RS är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Strategi och taktik

1997-08-11 Den missriktade terrorn

Söndagen den 10 juli dog den 29-årige spanske lokalpolitikern Miquel Angel Blanco av skottskador i huvudet på ett sjukhus i San Sebastian. ETA: hade kidnappat Blanco på torsdagen och krävt att den spanska centralregeringen skulle flytta 500...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Strategi och taktik

1997-08-05 Om enhetsinitiativet: Enhet eller slag i luften?

I AT 2/1997 skriver Bengt-Olof Lindbergh om Enhetsinitiativet, som "syftar till en samling mot högerpolitiken över partigränser". Initiativet hade sin första kongress i april i år och Lindbergh tror på rörelsen. Men om man än en gång...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Åke Karlgren, 1997/3, Strategi och taktik

1997-05-03 Enhetsinitiativ mot högerpolitik

"Enhetsinitiativet syftar till att få till stånd en samling mot högerpolitiken över partigränser, facktillhörighet och etniska gränser. Låt oss samlas kring det vi är överens om och lägga åsiktsskillnader i övrigt åt sidan." Ovanstående...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/2, Strategi och taktik