Social och ekonomisk politik

2011-05-09 Kan Vänsterpartiet bli en vänsterkraft?

Vänsterpartiets vårbudget har en klar vänsterprofil. V tar ställning mot den ekonomiska politik som förts sedan 1990-talet med prisstabilitet som mål för den ekonomiska politiken och budgettak. V vill att full sysselsättning ska vara målet...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-04-25 Annandag påsk genomfördes landsomfattande manifestationer mot utförsäkringarna

På ett 50-tal orter genomförde Påskuppropet manifestationer mot utförsäkringarna ur sjukförsäkringen. I Stockholm samlades flera hundra på medborgarplatsen. Den förste talaren Erik Videgård, som själv är utförsäkrad sa bland annat: Ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-03-31 Stödet för Påskuppropet mot utförsäkringar växer

På annandag påsk, den 25 april, genomför Påskuppropet mot utförsäkringar manifestationer på ett 40-tal orter. Manifestationerna har stöd av bland annat LO, Handikapporganisationernas samordningsorgan, Sveriges Kristna Råd, Nätverket för Gemensam...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2009-01-01 Dråpslaget

Ur Kommunistiska Arbetartidningen nr 7/1982DråpslagetI ett slag lyckades den socialdemokratiska regeringen med bedriften att sänka de svenska lönearbetarnas levnadsstandard med minst fem procent genom beslutet om devalvering (momshöjningen hade SAP...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Social och ekonomisk politik

2008-01-06 Kritik mot Forum för levande historia: Låt inte högern rensa historien!

Visst skulle den svenska vänstern, som Devrim Mavi föreslår i tidskriften Arenas februarinummer, kunna välkomna Forum för levande historias informationskampanj ”Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer”. Direktivet om en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Social och ekonomisk politik

2008-01-01 Moderat generalangrepp

Den moderata politiken riktar nu in sig på ett nytt område – vården – där radikala försämringar nu drabbar utsatta områden med många arbetare, invandrare och fattiga människor. Inför valet lanserade sig moderaterna stort som Det nya arbetarpartiet,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Social och ekonomisk politik

2008-01-01 Uttalande om förslaget till språklag – ”Värna språken”

Den 18/3 2008 överlämnade Språklagsutredningen ”Värna språken – förslag till språklag” till kulturministern. Det är ett stort steg framåt att det nu finns ett förslag till språklag, som fr.a. anger svenska språkets status. Lagen syftar också till...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Per-Åke Lindblom, Social och ekonomisk politik

2007-08-01 De gulliga småföretagen

”Linnea Johansson är festfixaren som hela New Yorks kändiskrets talar gott om”(1), så lyder rubriken på omslaget till tidskriften Potential som utges av bl a Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Men Du kanske hellre vill driva driva ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Olof Rydström, 2007/2, Social och ekonomisk politik

2006-01-04 Risken med liberalismen

Risken med liberalismDet ligger i liberalismens intresse att skapa osäkerhet hos människor. Få analytiker, inte ens de liberala, förnekar att liberalismen genererar spänningar och att dessa delvis baseras på osäkerhet om framtiden. Anthony Giddens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Olof Rydström, 2006/1, Social och ekonomisk politik

2005-01-10 Rätten att roa sig till döds

Diskussionen om mediernas förfall återkommer ständigt i sällskapslivet. Man skakar på huvudet över utvecklingen i Dagbladet och den ökande kommersialiseringen i NRK (Norsk Rikskringkasting). Men förr eller senare poppar det upp någon i diskussionen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Trond Andresen, Social och ekonomisk politik

2005-01-06 Hur mäts underklass?

Vem är det mest synd om? Vilka kriterier används för att dela in fattiga människor? Är dessa kriterier vetenskapliga eller finns det kvar gamla fördomar som hindrar rationellt tänkande?Historiskt har man delat in de fattiga i ”värdiga” och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Olof Rydström, Social och ekonomisk politik

2004-08-06 Är de fattiga verkligen lata?

I nyliberala kretsar sprids myten att fattiga människor blir slöa om man inte stressar dem. Till de debattörer som framställt denna hypotes som sanning hör udda debattörer som Gunnar Adler-Karlsson1 – men även etablerade och inflytelserika forskare...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Olof Rydström, 2004/2, Social och ekonomisk politik

2003-01-10 Medveten svartmålning

Ett mantra som förs fram i massmedia är att Sverige skulle ha fallit i välfärdsligan från tredje till sjuttonde plats. Sant är att Sverige ligger på sjuttonde plats om måttet köpkraftsrelaterad bruttonationalprodukt används. Köpkraftrelaterad BNP...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/1, Social och ekonomisk politik

2003-01-09 Pensionsbomber och klasskamp

Denna artikel utgår från danska förhållanden, men alla argument känns igen./AT-redaktionen) Varför är en omläggning till en försäkringsbaserad pension så viktig? Svaret står att finna i den klassiska kampen mellan lön och profit. Inte en dag går...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, Social och ekonomisk politik, 2001/3

2003-01-05 De sociala krigen

Sedan september 2001 och kriget i Afghanistan uppfattar folk att världen har dominerats av politiskt våld och terrorism. Under mer än ett år har pressen skapat en atmosfär av fruktan med hjälp av bilder av bombningar, massakrer och gisslantagningar....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2003/1, Social och ekonomisk politik

2001-01-04 Moderat demagogi

Stockholmarn kan idag glädjas åt att det åter finns gott om jobb. Arbetsmarknaden i huvudstaden är het inom många områden och arbetslösheten är förhållandevis låg. Men högkonjunkturen har också skapat en massa problem som ställer till det för...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2001/1, Social och ekonomisk politik

2001-01-03 100000 familjer fast i fattigdom

Vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom. Det visar en undersökning som gjorts av Tor-Björn Hjort och Taipo Salonen för Hyresgästernas Riksförbund. Via intervjuer av fattiga så har forskarna kunnat urskilja sju fattigdomsfällor. Jag citerar Vår...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Social och ekonomisk politik

2001-01-01 Börsyran som försvann

I börskretsar brukar man säga att "när taxichaufförerna pratar om vilka aktier de ska köpa då är det dags att dra sig ur". Vad gäller då när det kommer färgglada prospekt från staten i brevlådan? I dagarna när detta skrivs har det handlat...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2001/1, Social och ekonomisk politik

2000-10-09 Visst går det bra för Sverige, men för vissa går det bättre

"Skillnaderna mellan rika och fattiga växte under högkonjunkturen på 80-talet. De växte under krisåren på 90-talet. Och skillnaderna fortsätter att växa nu, fastän det vi kallar för den ekonomiska krisen är över. Det var kanske inte bara en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 2000/3, Social och ekonomisk politik

2000-05-07 Från miljöfråga till samhällsfråga

När vi som unga fältbiologer i mitten av 60-talet började engagera oss för miljöfrågor var det Rachel Carsons bok Tyst vår som stod i centrum. Kvicksilverbetningen av utsäde blev miljörörelsen första stora symbolfråga. Senare breddades debatten med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/2, Social och ekonomisk politik, Lars Åke Karlgren

2000-01-03

Räcker det med tre storstadsregioner i landet? Statistiken över Sveriges befolkning publicerades i slutet av fjolåret och vi fick reda på vad vi redan visste. Utvecklingen utanför Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter neråt. Siffrorna för Västra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Åke Karlgren, 2000/1, Social och ekonomisk politik

1998-08-01 (S) (V)eket mot barnfamiljerna

I valrörelsen gjorde socialdemokraterna sitt utspel om låga och generella dagis- och fritidstaxor. Uppenbarligen var förslaget dåligt genomdiskuterat, det var inte helt förankrat inom olika delar av socialdemokratin och man hade inte inom...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-08-01 Att tänka det otänkbara

Lägg märke till det amerikanska uttrycket workfare och det danska aktivering, för snart kommer lågavlönat arbete som villkor för social välfärd att stå på dagordningen här också.New Yorks borgmästare Rudolph Giuliani kom nyligen med en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-08-01 Ny ledning för elektronisk handel

I förra numret berättade Arbetartidningen om det stora projektet som den offentliga sektorn driver för att rationalisera inköp och betalningsrutiner. Vi berättade också om de problem och förseningar som arbetet drabbats av och i juni meddelades...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-06-01 Elektronisk handel - Hot eller löfte för offentlig sektor?

Internethandeln stöts och blöts i massmedia. Men i skuggan av den diskussionen pågår en stark omvandling inom den offentliga sektorn: införande av elektronisk handel. Den kommer att leda till omfattande rationaliseringar och förändra arbetet för...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/2, Social och ekonomisk politik

1998-01-14 Den nya riksbankslagen hotar demokratin

Enligt regeringens förslag till ny riksbankslag ska Riksbankens oberoende ställning göras ännu mera oberoende av riksdag och regering, med målet att upprätthålla stabila priser, det vill säga låg inflation, inskrivet i lag. Idén känns igen från...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, 1998/1, Social och ekonomisk politik

1998-01-10 Arbetsmarknad(s)politik och annan politik

Nu har vi fått en prislapp på arbetslösheten. I en forskarrapport från Växjö högskola har man räknat ut samhällets totala kostnader för arbetslösheten. Man har räknat in allt från den rena A-kasseutbetalningen till skattebortfall, socialbidrag och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/1, Social och ekonomisk politik

1998-01-01 Västra Götalands län: Experiment i politisk styrning

I januari 1999 kommer 149 ledamöter att samlas i det nya regionfullmäktige för Västra Götalands län i Vänersborg. Det nya länet är en sammanslagning av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Göteborgs kommun. Den nya...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Åke Karlgren, 1998/1, Social och ekonomisk politik

1997-10-02 Narkotikapolitik: Ta strid för den svenska modellen

Sverige var först och värst när det gäller narkotikaproblemen i Europa. Den situationen tvingade fram en dyr, men framgångsrik drogpolitik. Nu håller den svenska modellen på att raseras. I många europeiska länder har det blivit så odramatiskt med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pelle Olsson, 1997/4, Social och ekonomisk politik

1997-05-08 Myten om de låga lönernas välsignelse

Ökade löneklyftor leder inte till ökad sysselsättning för dem med de minst kvalificerande jobben. I USA minskar i stället sysselsättningen för de minst kvalificerade på arbetsmarknaden samtidigt som deras reallöner minskar kraftigt. Detta hävdar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, 1997/2, Social och ekonomisk politik

1997-05-06 Myten om Sverige som den fattiga kusinen

Flera ledande nationalekonomer driver tesen att Sverige i fortsättningen måste nöja sig med rollen som "mindre bemedlad kusin" i Europa. Sverige har nämligen ohjälpligt halkat efter och är ur stånd att genomföra nödvändiga reformer rörande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, 1997/2, Social och ekonomisk politik

1997-05-04 Fempunktsprogrammet från regeringen: En otillräckligt satsning

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/2, Social och ekonomisk politik