Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

2003-05-03 Om Säpo:s övervakning av SKP(m-l)/SKA

Säpo övervakade SKP(m-l)/SKA, som 1981 startade Kommunistiska Arbetartidningen, Nya Arbetartidningens direkta föregångare. Vi har valt att publicera hela avsnittet, sid. 76 – 79, från Säkerhetstjänstkommissionens rapport, ”Hotet från vänster”, om...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/2, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

2000-05-11 Ledare: Spioneri utan förhinder

Då de gamla Stasi-arkiven öppnats har omfattningen av den östtyska hemliga polisens verksamhet klarlagts. På en befolkning på 17 miljoner innevånare hade man 85 000 fast anställda flera hundra tusentals informatörer och angivare som noggrant...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2000/2, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

2000-01-01 Om att läsa sin Säpo-akt

Undertecknad har fått läsa min SÄPO-akt. Den 21/9 1999 besökte jag SÄPO:s arkiv på Polhemsgatan 30, alltså Rikspolisstyrelsens adress . Jag var orolig för att jag inte skulle hinna skriva av materialet under den tid som stod mig till buds – jag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1999-01-01 Åsiktsregistreringen: Får vi veta sanningen?

Till slut har Freivalds och Persson tvingats ge vika för det opinionstryck som krävt en rejäl granskning av det hemliga åsiktsspionaget. Registernämnden gav i december ut sin rapport om "personalkontroll". Vi publicerar här två bilagor...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-10-07 Pappren på bordet om åsiktsspionaget

Laila Freivalds och regeringen kämpar för att rädda vad som räddas kan av åsiktsspionaget. Det handlar om att rädda gamla uppgifter från att bli upptäckta. Om att skydda ansvariga socialdemokrater. Och det handlar om att fortsätta spionaget på de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1997/4, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-10-03 Behöver ett revolutionärt parti en säkerhetspolitik?

I boken "Maoisterna" (Augustsson/Hansén – Ordfronts förlag), som bygger på intervjuer med cirka 15 f.d. SKP:are, heter det att "numera menar de flesta att resultatet /av säkerhetspolitiken/ blev det rakt motsatta, att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/4, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-08-13 Oavsett partifärg

Oavsett partifärg har det alltid hetat från regeringshåll och SÄPO att det inte har förekommit någon åsiktsregistrering i Sverige, dvs. registrering "enbart på grundval av åsikt". Formuleringen skulle naturligtvis tolkas som att det inte...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken