Israel

2006-08-01 Kriget i Libanon - lönlöst på sikt

 Om judarna på sikt vill överleva som folk i Mellanöstern, är det första steget att acceptera en tvåstatslösning, avveckla alla bosättningar på Västbanken, återlämna Golanhöjderna till Syrien och acceptera 1967 års gränser. Det hävdar Rickard...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 2006/2, Israel

2006-08-01 Israels militär är amerikansk

De senaste tio åren har Israel mottagit militärhjälp från USA till ett värde av över 17 miljarder dollar. Nu planerar USA också att sälja mer vapen till en rad arabiska stater.USA är den primära källan till Israels militära styrka, skriver den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2006/2, Israel

2006-08-01 Hur länge?

Ett land har bombat två länder. En sådan straffrihet kunde kanske förvåna, om det inte vore affärer som vanligt. Som svar på ett fåtal försagda protester från det internationella samfundet, säger Israel att misstag har begåtts.Hur länge kan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Eduardo Galeano, 2006/2, Israel

2006-08-01 Varför begår Israel denna grymhet mot det Libanesiska folket?

Noam Chomsky, Howard Zinn, Arundhati Roy och andra har med rätta fördömt Israels senaste grymhet, denna gång mot det libanesiska folket. Men de förstår inte syftet med dessa grymheter, vilket innebär att de har dragit fel slutsats när de skriver...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: John Spritzler, 2006/2, Israel

2006-08-01 Sionismens kommande kollaps

Är det bara observatörer utanför den konventionella mittfåran, som har noterat att Israel, genom sitt mordiska angrepp på Libanon och samtidigt mot Gaza, slutligen har avslöjat, till och med för de mest vilseledda, den totala bankrutten av dess...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Kathleen Christison, 2006/2, Israel

2003-01-02 Så skapar Sharon antisemitism

Saddam Husseins första israeliska offer är en sionistisk myt som vi vuxit upp med. Den sade att Israel är en trygg hamn för alla judar i världen. I alla andra länder lever judar i evig fruktan för en fruktansvärd förföljelse, såsom skedde i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Uri Avneri, 2003/1, Israel

2002-09-04 Den sionistiska ideologin, icke-judarna och staten Israel

Israel Shahak anmärkte en gång att under åtminstone de senaste tvåhundra åren har judarna krävt lika rättigheter i alla länder de levat i – med ett märkligt undantag för Israel, den judiska staten. (1) Israel har alltid grundat sina institutioner på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ur Shlonsky, 2002/2, Israel

2001-05-01 (S)ionismens vänner

Den israeliska politiken mot palestinierna blir alltmer provokativ. Efter Ariel Sharons besök på Tempelberget i Jerusalem har alla fredssträvanden gått över styr. Den israeliska ockupationsmakten har kopplat ett järngrepp på innevånarna i Gaza och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2001/2, Israel

2000-10-08 Palestina-Israel: Det finns en enkel lösning

Det finns en enkel lösning på Palestinakonflikten, nämligen att Israel avvecklar alla bosättningar på Västbanken och i Gazaremsan och överlämnar samtliga år 1967 ockuperade territorier till palestinierna. Så länge detta inte sker, kommer...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Israel

1997-05-07 En apartheidstat utvecklar sig

Den folkrättsstridiga utbyggnaden av israeliska bosättningar i Jerusalem framställs som ett hot mot fredsprocessen i Mellanöstern. Det är den naturligtvis. Men hela striden och debatten visar i klartext Israels karaktär av apartheidstat. Detta är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Astor Larsen, 1997/2, Israel