Internationell politik

2011-04-19 Förändringens vind fortsätter att dra genom arabvärlden

En upprorsrörelse har svept genom arabvärlden. Den vann initiala framgångar i Tunisien och Egypten, där respektive envåldshärskare störtats. Det är fråga om en borgerligt-demokratisk revolution, som fr.a. handlar om att införa och säkerställa...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, Internationell politik övrigt, 2011

2009-01-06 Massakern på Tien An Men: En tankeställare

(Återpublicerad artikel från Kommunistiska Arbetartidningen nr 9/1989) Massakern på Himmelska fridens torg i Beijing den fjärde juni är en viktig tankeställare för oss kommunister, som har vårt ursprung i den internationella marxist-leninistiska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2009/1, Internationell politik övrigt

2008-01-05 Kapitalismen stjäl framtiden

Kapitalismen bedriver en rovdrift av jorden utan motstycke. Detta har sedan länge lett till katastrofer på lokal nivå, katastrofer som i första hand har drabbat de fattigaste och svagaste. De nya klimatprognoserna visar att detta kommer att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Pål Steigan, Internationell politik övrigt

2007-08-01 Den globala härskarklassen oroar sig för framtiden

Den globala härskarklassen oroar sig för löntagares och ungdomars radikalisering. Det visar en 90-sidig rapport från det brittiska försvarsdepartementet med titeln Globala strategiska trender 2007-2036 från januari 2007. Den visar på det tänkesätt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2007/2, Internationell politik övrigt

2005-06-07 En imperialismteori som inte leder någonstans

Andreas Malms omtalade bok ”När kapitalet tar till vapen” lider av allvarliga brister, skriver Per-Åke Lindblom.[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/2, Per-Åke Lindblom, Anti-globaliseringen, Internationell politik övrigt, Socialistisk idédebatt

2005-01-13 Vem står på tur?

Vilken stat står på tur för ett preventivkrig från USA? USA satte en gång upp en lista över ”ondskans axelmakter”, som bestod av Irak, Libyen, Iran, Syrien, Kuba och Nordkorea.Irak är som bekant ockuperat, medan Libyen har köpt sig fritt, och kan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Rickard B. Turesson, Anti-globaliseringen, Internationell politik övrigt

2004-01-01 Rysslands ”liberala imperium”

Rysslands ”liberala imperium”Sovjetimperiet finns inte längre, men oavsett tidszon och socio-politisk och ekonomisk omgivning kastar Ryssland sin skugga över Centralasien och Kaukasus. För över 2300 år sedan, under sitt fälttåg i Östern, gifte sig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Internationell politik övrigt

2003-05-07 En skitstövels kloka ord

Mahatmir Mohamed, Malaysias president, är en skitstövel, i varje fall i förhållande till den egna oppositionen. Men han höll ett tal med vissa poänger om läget i världen inför den icke-allierade rörelsen den 25 februari. Talet återges här i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2003/2, Internationell politik övrigt, Mahitmir Mohamed

2001-10-06 Okunnighetens sammanbrott

Samuel Huntingtons artikel ”Civilisationernas sammandrabbning?” publicerades i Foreign Affairs’ sommarnummer 1993, där den omedelbart drog till sig förvånansvärt mycket uppmärksamhet och reaktioner. Eftersom artikeln var avsedd att förse...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Edward Said, 2001/3, Internationell politik övrigt

2001-05-09 Terror i USA

Nya Arbetartidningen fördömer terroristattackerna den 11 september i USA med fyra kapade plan och runt 5000 människor dödade i World Trade Center, Pentagon och i flygplanen. Passagerarna och de som arbetade i World Trade Center saknade militär...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2001/2, Internationell politik övrigt

2000-10-02 Svar till Henrik Skrak

I artikeln "Nonintervention, nu mera än någonsin" i nr 2/2000 av Nya Arbetartidningen svarar Henrik Skrak på min kritik, som bl.a. handlade om det upprop mot Natos bombningar som publicerades i Aftonbladet den 29 mars, i det föregående...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Internationell politik övrigt

2000-05-01 Debatt: Nonintervention, nu mer än nånsin!

Per-Åke Lindblom har vissa invändningar mot min artikel om Jugoslavien i Clarté 3/1999. Lindblom påstår att jag fyrkantigt hävdar noninterventionsprincipen, att jag inte tar hänsyn till aktuella politiska förhållanden. Och så slänger han ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Henrik Skrak, 2000/2, Internationell politik övrigt

2000-01-07 Mediernas förvrängda verklighet

Medierna har gett oss intrycket av att kriget mot Jugoslavien var nödvändigt, eftersom en politisk lösning var omöjlig. I verkligheten var det tvärtom. En politisk lösning var möjlig, men USA önskade den inte. Därför använde de militär makt. När...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Torben Retböll, 2000/1, Internationell politik övrigt

2000-01-02 Fyrkantig analys av Kosovokonflikten

I artikeln "Den humanitära fällan" i Clarté 3/1999 behandlar Henrik Skrak kriget på Balkan och i synnerhet Kosovokonflikten. Artikeln har i och för sig många förtjänstfulla sidor, men jag ska endast uppehålla mig vid de frågeställningar,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kosovo - början och slutet

Kriget mellan NATO-alliansen ledd av USA och Serbien tycks vara över efter drygt 70 dagars NATO-bombningar. Milosevic-regimen har i princip kapitulerat och accepterat att dra tillbaka alla serbiska styrkor från Kosovo. I stället ska en FN-styrka,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kosovo - Serbiens vagga?

 Kosovo – Serbiens vagga?I den serbiska chauvinistiska propagandan heter det att Kosovo är Serbiens vagga, bland annat på grund av att området rymmer en rad serbiska minnesmärken och helgedomar och på grund av att det stod ett viktigt slag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kriget om vattnet

Turkiet försöker systematiskt undandra sina grannar i söder så mycket flodvatten som möjligt. Samtidigt drar sig landet undan förhandlingar om en långsiktigt vattendelningsavtal. Detta kan få katastrofala följder.I Jazira, de oändliga slätterna i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Patrick Seale, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-01-01 Kosovokrisen

När detta skrives, så har den albanska sidan skrivit på ett fredsfördrag i Paris, medan den serbiska sidan hittills har vägrat. Man befarar en serbisk storoffensiv och NATO-bombningar.Arbetartidningens principiella hållning är enkel. Kosovokrisen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Internationell politik övrigt

1998-01-09 Krutdurken Kosovo

Albanernas motstånd mot serbiska ockupationsregeringen blir alltmer militant, och den serbiska regimens förtryckarmetoder allt brutalare. De senaste händelserna i Kosovo, där albanernas motstånd mot den serbiska ockupationsregeringen blir alltmer...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Internationell politik övrigt