Internationell ekonomi

2011-09-15 En gång skall jorden bliva vår

Nya Arbetartidningen publicerar härmed ett utdrag ur det första kapitlet från Pål Steigans mycket viktiga bok "En gång skall jorden bliva vår", som nyligen översatts till svenska och utgivits av Leopard förlag. Både författaren och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, Internationell ekonomi

2009-01-03 Kannibalistisk kapitalism

Rune Skarstein är docent vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Tromsö, socialekonom och författare. Den här artikeln är en uppdaterad och utvidgad version av kapitel 10.2 i hans bok Økonomi på en annen måte – Makt og penger fra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Rune Skarstein, Internationell ekonomi

2009-01-02 Systemkris

Den ekonomiska kris som nu sprider sig över hela världen har länge varit synlig på avstånd. Den är inte det minsta överraskande, och det är heller inte överraskande att den blivit så våldsam. Likväl verkar det som om politiker och ekonomer världen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Internationell ekonomi, Pål Steigan, 2009/1

2005-06-06 WTO som sciencefiction

Mitt under kalla kriget, 1979 för att vara exakt, publicerades Stewart Cowleys och Charles Herridges bok ”De stora rymdkrigen 2000 till 2100”. I inledningen beskriver de en tänkt utveckling under 1900-talets sista år. Det är en värld kontrollerad av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/2, Olof Rydström, Internationell ekonomi

2004-08-07 Världsfattigdomen, utarmningen och koncentration av kapital

Det har blivit modernt att diskutera fattigdom och nödvändigheten att minska, om än inte utrota, den. Det är – skriver Samir Amin i denna artikel – en diskussion om välgörenhet i artonhundratalsstil som inte försöker förstå de ekonomiska och sociala...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Samir Amin, 2004/2, Internationell ekonomi

2003-10-04 Kampen om dollarn

Enkelt uttryckt finansierar USA en del av sitt underskott nästan gratis, det vill säga med bara de utgifter som går åt för att trycka gröna sedlar. Men eftersom dollarn är ett internationellt betalningsmedel och reservvaluta kan USA tillåta sig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Sven Tarp, 2003/3, Internationell ekonomi

2003-01-02 Gör som vi säger - inte som vi gör

Den fria marknaden påtvingas den fattiga världen, men är frånvarande i den rika, skriver George Monbiot. Demokratin i Brasilien både vann och förlorade söndagsnatten den 27 oktober. Den vann, därför att för första gången i dess historia valde...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: George Monbiot, 2003/1, Internationell ekonomi

2001-10-03 Ny handelsrunda

På WTO-mötet i Qatars huvudstad Doha beslutade 142 handelsministrar att starta en ny handelsrunda. Den nya rundan ska förhandla om regler för investeringar, konkurrens och offentlig upphandling samt försöka minska handelshinder och tullar. Om den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/3, Internationell ekonomi

2000-01-06 Tillståndet i världen

I somras publicerade FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme) sin årliga rapport (Human Development Report) om tillståndet i världen. Detta dokument är ett slående bekräftelse på globaliseringen och dess hemska effekter på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2000/1, Internationell ekonomi

1998-08-01 Världskapitalismen i kris?

Den marxistiska ekonomiska vetenskapen är för dåligt utvecklad för att kunna ge goda och precisa svar på varför det uppstår börskrascher och valutakriser, och speciellt hur dessa kommer att utveckla sig i den konkreta situation som nu föreligger....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Harald Minken, 1998/3, Internationell ekonomi

1998-06-01 MAI - Det internationella finanskapitalets dröm

Det multilaterala investeringsavtalet, MAI (Multilateral Agreement on Investment) har förhandlats fram inom ramen för OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), som består av världens 29 rikaste industriländer, däribland Sverige....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 1998/2, Internationell ekonomi

1998-01-08 När det ser som ljusast ut...

För drygt ett år sedan kunde knappast de ekonomiska prognoserna för 1997, åtminstone i tongivande media i USA, vara mera förhoppningsfulla. "Stark tillväxt med liten arbetslöshet och låg inflation behöver inte sjunga på sista versen. Finns det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Internationell ekonomi

1997-10-06 Finanskrisen i Sydostasien: Förr eller senare depression

Vad talar för att krisen i Sydostasien kan utvecklas till en allmän kris för världsekonomin? Det kortast möjliga svaret innehåller två ord: "Japan" och "pensioner". Mer än 40 procent av Japans export går till Sydostasien....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Benny Andersson, 1997/4, Internationell ekonomi