2011-05-09 Kan Vänsterpartiet bli en vänsterkraft?

Vänsterpartiets vårbudget har en klar vänsterprofil. V tar ställning mot den ekonomiska politik som förts sedan 1990-talet med prisstabilitet som mål för den ekonomiska politiken och budgettak. V vill att full sysselsättning ska vara målet...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-04-25 Annandag påsk genomfördes landsomfattande manifestationer mot utförsäkringarna

På ett 50-tal orter genomförde Påskuppropet manifestationer mot utförsäkringarna ur sjukförsäkringen. I Stockholm samlades flera hundra på medborgarplatsen. Den förste talaren Erik Videgård, som själv är utförsäkrad sa bland annat: Ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-04-19 Förändringens vind fortsätter att dra genom arabvärlden

En upprorsrörelse har svept genom arabvärlden. Den vann initiala framgångar i Tunisien och Egypten, där respektive envåldshärskare störtats. Det är fråga om en borgerligt-demokratisk revolution, som fr.a. handlar om att införa och säkerställa...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, Internationell politik övrigt, 2011

2011-03-31 Stödet för Påskuppropet mot utförsäkringar växer

På annandag påsk, den 25 april, genomför Påskuppropet mot utförsäkringar manifestationer på ett 40-tal orter. Manifestationerna har stöd av bland annat LO, Handikapporganisationernas samordningsorgan, Sveriges Kristna Råd, Nätverket för Gemensam...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-03-17 Enhetsfronter kan förändra världen

1991 startade jag och en kvinna arbetet för att bilda en Nej till EU-grupp i Solna. Vi började med att dela ut flygblad i hushållen. Trots att vi bara var två var målet att nå de flesta hushåll i Solna. Vi kallade medlemmarna – det var ett 20-tal...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

2011-03-02 Tron Ögrim - revisited

Tron Ögrim skrev under 2004 en artikel med titeln ”Kapitalismen skifter sjef, verdenshistoriske virkninger av at  Kina går forbi USA” Den är tryckt i Rödt nr 2/2005 (och i Nya Arbetartidningen nr 2/2005 – vår anm.). Det är drygt fem år sedan....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2011, Kina

2011-03-02 Varför kapsejsade SKP?

I senaste numret av Clarté recenserar Lennart Rahm ”Den store m-l boka”, som behandlar AKP(m-l):s utveckling i Norge. Jag har ännu inte läst boken, så jag lämnar den därhän. Han försöker utifrån boken göra jämförelser mellan Norge och Sverige och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Den revolutionära rörelsens..., Greger Bogården

2010-10-08 Valet 2010 - ett förväntat resultat

Det mest betecknande med detta riksdagsval är Socialdemokraternas stora tillbakagång, Moderaternas lika stora framgång och att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Riksdagsvalet 2010 resulterade alltså i fortsatt borgerligt regeringsinnehav –...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Riksdagsval, 2010, Observatör

2009-01-07 Inget är avgjort

Ur Nya Arbetartidningen nummer 1/1993[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Per-Åke Lindblom, Den revolutionära rörelsens...

2009-01-06 Massakern på Tien An Men: En tankeställare

(Återpublicerad artikel från Kommunistiska Arbetartidningen nr 9/1989) Massakern på Himmelska fridens torg i Beijing den fjärde juni är en viktig tankeställare för oss kommunister, som har vårt ursprung i den internationella marxist-leninistiska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2009/1, Internationell politik övrigt
Visar nyheter 11 till 20 av totalt 281

Kalendarium

Fredssamtal i Degerfors 3-5 augusti

För 107 år sedan stoppade nordisk fredsrörelse och arbetarrörelse ett...

[läs mer]

Folklig Manifestation den 28 maj

 Kommunal Stockholms län inbjuder till en Folklig...

[läs mer]

"En gång skall jorden bliva vår - strategi för en ny värld"

Clarté ordnar seminarium med Pål Steigan som gav ut sin omtalade bok...

[läs mer]

Du är besökare nummer: