Nr 1 / 2005

2005-01-13 Vem står på tur?

Vilken stat står på tur för ett preventivkrig från USA? USA satte en gång upp en lista över ”ondskans axelmakter”, som bestod av Irak, Libyen, Iran, Syrien, Kuba och Nordkorea.Irak är som bekant ockuperat, medan Libyen har köpt sig fritt, och kan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Rickard B. Turesson, Anti-globaliseringen, Internationell politik övrigt

2005-01-12 Vem dödar gisslan i Irak?

En inventering av irakiska motståndsgrupper USA-soldater vaktar vraket av ett bepansrat militärfordon som har förstörts av den irakiska motståndsrörelsen. I Irak är förvirringen större än någonsin. Händelsen ägde rum sedan en väpnad grupp kidnappat...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Samir Haddad/Mazin Ghazi, Irakkriget

2005-01-11 Nej till insatsförsvaret

Processen att ersätta Sveriges invasionsförsvar med ett insatsförsvar fortsätter, det beslutade riksdagen den 16 december 2004.Hur ska den revolutionära vänstern förhålla sig till den nya inriktningen av försvaret?Den bör vara för ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Bengt-Olof Lindbergh, Övrigt

2005-01-10 Rätten att roa sig till döds

Diskussionen om mediernas förfall återkommer ständigt i sällskapslivet. Man skakar på huvudet över utvecklingen i Dagbladet och den ökande kommersialiseringen i NRK (Norsk Rikskringkasting). Men förr eller senare poppar det upp någon i diskussionen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Trond Andresen, Social och ekonomisk politik

2005-01-09 Mörka utsikter för USA

Kan USA vinna kriget i Irak, det krig som president Bush en gång redan har sagt är vunnet? (Att ”vinna kriget” betyder här att en irakisk quislingregering lyckas vinna legitimitet och upprätta en faktisk kontroll över landet, så att de amerikanska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Per-Åke Lindblom, Irakkriget

2005-01-08 Motstånd är legitimt

Brev från Irakiska Patriotiska Alliansen Den irakiska motståndsrörelsen konfronterar den illegitima och brutala sionist-imperialistiska ockupationen av Irak. Vårt motstånd är legitimt enligt FN-stadgan, inbegripet rätten att göra väpnat motstånd....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Nada Al-Rubalee, Irakkriget

2005-01-07 Ingen fred på jorden under ett orättfärdigt krig

Det anmärkningsvärda med följande artikel är inte själva innehållet, utan att den är skriven av en “vanlig” amerikan, en äldre katolsk präst, och att den publicerats i en etablerad tidning som Chicago Sun Times. Den säger något om de stämningar som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Andrew Greeley, Irakkriget

2005-01-06 Hur mäts underklass?

Vem är det mest synd om? Vilka kriterier används för att dela in fattiga människor? Är dessa kriterier vetenskapliga eller finns det kvar gamla fördomar som hindrar rationellt tänkande?Historiskt har man delat in de fattiga i ”värdiga” och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Olof Rydström, Social och ekonomisk politik

2005-01-04 EU:s rättighetsstadga är ett hot mot löntagarna

Europeiska Unionens stadga om de mänskliga rättigheterna omfattar artiklarna 61–114 i del II av konstitutionsförslaget. Stadgan antogs ursprungligen genom en deklaration av EU:s regeringschefer vid toppmötet i Nice 2000. Den lyftes helt sonika utan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Jan-Erik Gustafsson, EU

2005-01-03 Bolkesteins tjänstedirektiv

Ett nej till Bolkesteins tjänstedirektiv är också ett nej till EU-konstitutionen. Det är inte alltför vanligt att Europafacket anmäler avvikande mening till ett initiativ till EU-lagstiftning. Men när det gäller tjänstedirektivet kräver...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Jan-Erik Gustafsson, EU

2005-01-02 Bojkott är fel väg!

Jag förstår inte varför man argumenterar för bojkott av EU-valet eller något annat val, så länge det finns möjlighet att rösta blankt. Bojkottens resultat går inte att skilja från den politiska apatin, medan blankrösten är en medveten och aktiv...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Lars-Erik Morin, EU

2005-01-01 Upphäv beslutet att inte ge RKU bidrag!

Nya Arbetartidningen, NAT, kräver att statens beslut (via Ungdomsstyrelsen) att inte ge bidrag till Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, upphävs. NAT anser att det är en mycket allvarlig inskränkning av de demokratiska fri- och rättigheterna att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1