2004

2004-08-07 Våldet börjar hemma

I Europa är statistiken över mäns våld mot kvinnor just nu fruktansvärd. För europeiska kvinnor i åldern 16–44 är våld i hemmet den viktigaste orsaken till skador och dödsfall, dödligare än trafikolyckor och cancer.Mellan 25 % och 50 % av alla...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2004/2, Kvinnofrågan

2004-08-07 Europaparlamentet – en oundgänglig institution

I juni 2004 hölls val i EU:s medlemsländer till en institution som officiellt benämns Europaparlamentet. För kritiska samhällsmedborgare och löntagare över hela världen är det nödvändigt att klargöra hur EU:s användning av termen ”parlament” bygger...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2004/2, EU

2004-08-07 Kommentar till EU-parlamentsvalet

Det låga valdeltagandet i valet till EU-parlamentet är glädjande, för det visar tydligt att EU inte har något folkligt stöd. Trots att eliten (monopolkapitalet, staten, EU och de partier och intellektuella som stöder monopolkapitalet, EU och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2004/2, EU

2004-08-07 Världsfattigdomen, utarmningen och koncentration av kapital

Det har blivit modernt att diskutera fattigdom och nödvändigheten att minska, om än inte utrota, den. Det är – skriver Samir Amin i denna artikel – en diskussion om välgörenhet i artonhundratalsstil som inte försöker förstå de ekonomiska och sociala...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Samir Amin, 2004/2, Internationell ekonomi

2004-08-06 Imperialismen och de nya krigen

Vissa vänsterdebattörer har på sistone utan närmare motivering hävdat att ”enkla förklaringar om ’imperialism’ kommer till korta” för att förklara USA:s krig i Irak. Det imperialismbegrepp som åsyftas är det som framför allt användes av den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2004/2, USA-imperialismen

2004-08-06 Är de fattiga verkligen lata?

I nyliberala kretsar sprids myten att fattiga människor blir slöa om man inte stressar dem. Till de debattörer som framställt denna hypotes som sanning hör udda debattörer som Gunnar Adler-Karlsson1 – men även etablerade och inflytelserika forskare...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Olof Rydström, 2004/2, Social och ekonomisk politik

2004-08-06 En högst marginell skillnad

Har presidentvalet i USA någon större betydelse? Skillnaden är marginell, eftersom demokraten John Kerry har lagt sig så nära George Bush som möjligt. Valet har ingen betydelse för det irakiska folket. John Kerry stödde invasionen av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2004/2, USA-imperialismen

2004-01-01 Den amerikanska ideologin

Den amerikanska ideologinOm européerna hade agerat 1935 eller 1937 hade den nazistiska galenskapen kunnat stoppas, säger Samir Amin i denna artikel. Det är vårt ansvar att agera nu så att det nynazistiska hotet från Washington kan stoppas och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Samir Amin, 2004/1, USA-imperialismen

2004-01-01 Alkoholpolitikens kollaps

Alkoholpolitikens kollapsUnder kampanjen inför folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994 hävdade ja-sidan att Sverige skulle kunna behålla sin restriktiva alkoholpolitik vid ett medlemskap.I spåren av frikyrko- och arbetarrörelsen växte...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2004/1, Övrigt

2004-01-01 Rysslands ”liberala imperium”

Rysslands ”liberala imperium”Sovjetimperiet finns inte längre, men oavsett tidszon och socio-politisk och ekonomisk omgivning kastar Ryssland sin skugga över Centralasien och Kaukasus. För över 2300 år sedan, under sitt fälttåg i Östern, gifte sig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Internationell politik övrigt

2004-01-01 Kina – den nya ekonomiska giganten

Centra för världshandel och tillverkningsindustri flyttar österutKina – den nya ekonomiska gigantenÖstasien har länge understött USA:s ekonomi genom att investera sitt sparande i USA i utbyte mot tillgång till den amerikanska marknaden. Men Kina och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Kina

2004-01-01 EU-valet: en svidande bakläxa för etablissemanget

Ledare:EU-valet: en svidande bakläxa för etablissemanget”Det låga valdeltagandet är bekymmersamt. Frågan är var smärtgränsen går? Hur länge till kan EU anses vara legitimt? Unionsbygget skakar rejält i sina grundvalar.” Så skrev Helle Klein i sin...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, EU

2004-01-01 Ett angrepp på välfärden

EU-konstitutionen:Ett angrepp på välfärdenGrundlagsfäst avregleringI förslaget till ny EU-konstitution nämns inte ordet ”offentlig tjänst” en enda gång. I stället lanseras begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”. Detta i syfte att låta...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2004/1, EU

2004-01-01 Inter-imperialistiska konflikter

Inter-imperialistiska konflikterVi publicerar i detta nummer ett block på tre artiklar som i tur och ordning behandlar USA, Kina och Ryssland, men som i grund och botten handlar om världsläget. Marxist-leninister brukade, inspirerade av Kinas...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Per-Åke Lindblom