Nr 3 / 2003

2003-10-08 Mot nästan alla odds

I slutskedet av kampanjen inför EMU-omröstningen ser vi nu vad det samlade trycket från monopolkapitalet, från stora delar av de småborgerliga skikten, från de flesta borgerliga partierna och från den socialdemokratiska ledningen kan åstadkomma med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/3, EU

2003-10-07 Förslaget till EU-grundlag leder tlll en totalitär EU-stat

EU:s förslag till ny författning, EU-grundlagen, presenterades för regeringscheferna på toppmötet i Saloniki i juni. Den ska nu debatteras i EU och ansökarländerna under tidig höst för att på nytt behandlas av regeringscheferna i oktober. Vad...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2003/3, EU

2003-10-06 Statsunderstödda lögner

Det är som historien om tjuven som skrek Ta fast tjuven! Dossiern om Saddam Hussein som president George Bush lade fram inför FN:s generalförsamling den 12 september 2002 benämndes Ett årtionde av lögner och bedrägeri (A Decade of Lies and Deceit)....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2003/3, Irakkriget

2003-10-05 USA:s svaghet och kampen om hegemonin

Jag kommer att börja med två saker som jag tror att nästan alla läsare av Monthly Review troligtvis är överens om. För det första att imperialismen är en integrerad del av den kapitalistiska världsekonomin. Detta är inget speciellt fenomen. Det har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Immanuel Wallerstein, 2003/3, USA-imperialismen

2003-10-04 Kampen om dollarn

Enkelt uttryckt finansierar USA en del av sitt underskott nästan gratis, det vill säga med bara de utgifter som går åt för att trycka gröna sedlar. Men eftersom dollarn är ett internationellt betalningsmedel och reservvaluta kan USA tillåta sig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Sven Tarp, 2003/3, Internationell ekonomi

2003-10-03 Ett nytt Pearl Harbor

Ingress: För två år sedan sade en projektgrupp, bestående av de män som nu omger George W. Bush, att vad Amerika behövde var ”ett nytt Pearl Harbor”. Gruppens publicerade målsättningar har – oroande nog – förverkligats. Hotet från USA:s terrorism...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: John Pilger, 2003/3, Irakkriget

2003-10-02 Svar på Öppet brev till den revolutionära vänstern

Arbetarmakt har fått ett öppet brev till den revolutionära vänstern från Nya Arbetartidningen. Arbetarmakt och Nya Arbetartidningen har aldrig haft några närmare kontakter med varandra men de frågor som tas upp i det öppna brevet ställs också av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Arbetarmakts arbetutskott, 2003/3, Strategi och taktik

2003-10-01 Svar till Arbetarmakt

Arbetarmakts arbetsutskott är inte övertygade om att Arbetartidningens initiativ är en framkomlig väg. Det är inte vi heller, gensvaret inom vänstern har inte varit lysande, men vi tycker det är bra att Arbetarmakt kommer med i diskussionen. Vi har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/3, Strategi och taktik