2003

2003-10-08 Mot nästan alla odds

I slutskedet av kampanjen inför EMU-omröstningen ser vi nu vad det samlade trycket från monopolkapitalet, från stora delar av de småborgerliga skikten, från de flesta borgerliga partierna och från den socialdemokratiska ledningen kan åstadkomma med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/3, EU

2003-10-07 Förslaget till EU-grundlag leder tlll en totalitär EU-stat

EU:s förslag till ny författning, EU-grundlagen, presenterades för regeringscheferna på toppmötet i Saloniki i juni. Den ska nu debatteras i EU och ansökarländerna under tidig höst för att på nytt behandlas av regeringscheferna i oktober. Vad...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2003/3, EU

2003-10-06 Statsunderstödda lögner

Det är som historien om tjuven som skrek Ta fast tjuven! Dossiern om Saddam Hussein som president George Bush lade fram inför FN:s generalförsamling den 12 september 2002 benämndes Ett årtionde av lögner och bedrägeri (A Decade of Lies and Deceit)....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2003/3, Irakkriget

2003-10-05 USA:s svaghet och kampen om hegemonin

Jag kommer att börja med två saker som jag tror att nästan alla läsare av Monthly Review troligtvis är överens om. För det första att imperialismen är en integrerad del av den kapitalistiska världsekonomin. Detta är inget speciellt fenomen. Det har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Immanuel Wallerstein, 2003/3, USA-imperialismen

2003-10-04 Kampen om dollarn

Enkelt uttryckt finansierar USA en del av sitt underskott nästan gratis, det vill säga med bara de utgifter som går åt för att trycka gröna sedlar. Men eftersom dollarn är ett internationellt betalningsmedel och reservvaluta kan USA tillåta sig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Sven Tarp, 2003/3, Internationell ekonomi

2003-10-03 Ett nytt Pearl Harbor

Ingress: För två år sedan sade en projektgrupp, bestående av de män som nu omger George W. Bush, att vad Amerika behövde var ”ett nytt Pearl Harbor”. Gruppens publicerade målsättningar har – oroande nog – förverkligats. Hotet från USA:s terrorism...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: John Pilger, 2003/3, Irakkriget

2003-10-02 Svar på Öppet brev till den revolutionära vänstern

Arbetarmakt har fått ett öppet brev till den revolutionära vänstern från Nya Arbetartidningen. Arbetarmakt och Nya Arbetartidningen har aldrig haft några närmare kontakter med varandra men de frågor som tas upp i det öppna brevet ställs också av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Arbetarmakts arbetutskott, 2003/3, Strategi och taktik

2003-10-01 Svar till Arbetarmakt

Arbetarmakts arbetsutskott är inte övertygade om att Arbetartidningens initiativ är en framkomlig väg. Det är inte vi heller, gensvaret inom vänstern har inte varit lysande, men vi tycker det är bra att Arbetarmakt kommer med i diskussionen. Vi har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/3, Strategi och taktik

2003-08-01 Den maoistiska vänsterns uppgång, fall och framtid

Från 1967 till 1976 var den maoistiska vänstern i Sverige framgångsrik. Det finns flera orsaker till maoisternas framgångar. Den viktigaste inre orsaken till maoisternas framgång var att de visste exakt vad de ville och att de arbetade hårt för att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Den revolutionära rörelsens...

2003-05-10 Nästa Syrien?

Vi kommer aldrig att få veta om bilden av det snabba kirurgiska kriget var en önskedröm, eller om den bara var skapad för att övertyga en skeptisk värld om det rätta i att starta krig. Men resultatet av skönmålningen av kriget blev att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/2, USA-imperialismen

2003-05-09 Irak - ett testfall

Detta är en intervju med Noam Chomsky den 21 mars av V.K. Ramachandran för den indiska tidningen Frontline. V.K. Ramachandran: Innebär den nuvarande aggressionen mot Irak en fortsättning av USAs internationella politik under senare år eller ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2003/2, Irakkriget

2003-05-08 Bush sätter allt på spel

USA har stora problem. USA:s president har tagit en enorm risk, och gjort den från en i grunden svag position. Han beslöt för ungefär ett år sedan att USA skulle sätta igång ett krig mot Irak. Han gjorde det för att demonstrera USA:s överväldigande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Immanuel Wallerstein, 2003/2, USA-imperialismen

2003-05-07 En skitstövels kloka ord

Mahatmir Mohamed, Malaysias president, är en skitstövel, i varje fall i förhållande till den egna oppositionen. Men han höll ett tal med vissa poänger om läget i världen inför den icke-allierade rörelsen den 25 februari. Talet återges här i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2003/2, Internationell politik övrigt, Mahitmir Mohamed

2003-05-06 LO får en snuttefilt för att säga ja till EMU

Socialdemokraterna och LO är nära en överenskommelse om hur finanspolitiken ska stärkas om Sverige går över till euro. Klart är att överskottsmålet för de offentliga finanserna höjs från dagens 2,0 procent av BNP till 2,5 procent. Förslaget, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/2, EU

2003-05-05 Kvalificerat mygel med nej-sidans pengar

Riksdagen har anslagit 120 miljoner till kampanjverksamhet inför folkomröstningen om EMU, varav 30 miljoner i extra partistöd, 48 till kampanjorganisationer på nej-sidan och 42 till motsvarande organisationer på ja-sidan. Det intressanta är hur de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/2, EU

2003-05-04 Det folkliga motståndet mot euron ökar

Motståndet mot svenskt medlemskap i EMU ökar enligt den senaste Temo-undersökningen. 46 procent skulle rösta nej och 42 procent ja om det vore folkomröstning i dag. Den fråga som Temo ställde i sina intervjuer lyder: Den 14 september 2003 genomförs...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/2, EU

2003-05-03 Om Säpo:s övervakning av SKP(m-l)/SKA

Säpo övervakade SKP(m-l)/SKA, som 1981 startade Kommunistiska Arbetartidningen, Nya Arbetartidningens direkta föregångare. Vi har valt att publicera hela avsnittet, sid. 76 – 79, från Säkerhetstjänstkommissionens rapport, ”Hotet från vänster”, om...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/2, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

2003-05-01 Gudrun Schyman och vänsterns rofferi

Genom att propagera för att de välbeställda ska betala hög skatt och sedan slarva eller fuska med sin egen skatt gjorde sig Gudrun Schyman omöjlig som partiledare. När Gudrun Schyman avgick så sa hon: Det är svårt att tillhöra den politiska eliten...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Strategi och taktik

2003-01-11 Öpppet brev till den revolutionära vänstern

Kategori: Redaktionen, 2003/1, Strategi och taktik

2003-01-10 Medveten svartmålning

Ett mantra som förs fram i massmedia är att Sverige skulle ha fallit i välfärdsligan från tredje till sjuttonde plats. Sant är att Sverige ligger på sjuttonde plats om måttet köpkraftsrelaterad bruttonationalprodukt används. Köpkraftrelaterad BNP...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/1, Social och ekonomisk politik

2003-01-08 Sverige lade sig platt inför EU

Den 20 november tog riksdagen ställning till en vilande grundlagsändring. Utan någon egentlig debatt är regering och riksdag i färd med att ändra i regeringsformen, en av Sveriges tre grundlagar. Den viktigaste förändringen är att än mer politisk...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/1, EU

2003-01-07 Myter om grundlagsändringarna

Utan någon egentlig debatt har regering och riksdag beslutat ändra i regeringsformen, en av Sveriges tre grundlagar. Riksdagen får möjlighet att överlåta mer makt till EU. Det handlar om EU:s så kallade andra och tredje pelare, utrikes-, säkerhets-...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/1, EU

2003-01-06 Europafacket säger ja till överstatlighet

Europafacket, i vilket de svenska centralorganisationerna LO, TCO och Saco ingår, deltar som observatör i EU:s framtidskonvent. I oktober lämnade dess verkställande utskott sina synpunkter på en ny EU-grundlag till EU-konventets ordförande Giscard...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2003/1, EU

2003-01-05 Vänsterns uppgifter

Världen behöver förändras. Varje dag dör 30 000 barn på grund av att de saknar vatten och mat eller för att de inte får hjälp att bota enkla sjukdomar som exempelvis diarré. 30 000 barn per dag blir 10 950 000 per år. I den rika världen är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/1, Strategi och taktik

2003-01-05 De sociala krigen

Sedan september 2001 och kriget i Afghanistan uppfattar folk att världen har dominerats av politiskt våld och terrorism. Under mer än ett år har pressen skapat en atmosfär av fruktan med hjälp av bilder av bombningar, massakrer och gisslantagningar....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2003/1, Social och ekonomisk politik

2003-01-04 USA får problem på sikt i Mellanöstern

I sin artikel ”Världen har blivit bättre” i Ordfront nr 11/2002, skriver Noam Chomsky att ”USA:s regering tänker invadera Irak, oavsett vad som händer. Förmodligen någon gång i februari nästa år; enligt Pentagon är det den bästa tidpunkten för att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/1, USA-imperialismen

2003-01-02 Så skapar Sharon antisemitism

Saddam Husseins första israeliska offer är en sionistisk myt som vi vuxit upp med. Den sade att Israel är en trygg hamn för alla judar i världen. I alla andra länder lever judar i evig fruktan för en fruktansvärd förföljelse, såsom skedde i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Uri Avneri, 2003/1, Israel

2003-01-02 Gör som vi säger - inte som vi gör

Den fria marknaden påtvingas den fattiga världen, men är frånvarande i den rika, skriver George Monbiot. Demokratin i Brasilien både vann och förlorade söndagsnatten den 27 oktober. Den vann, därför att för första gången i dess historia valde...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: George Monbiot, 2003/1, Internationell ekonomi