2002

2002-09-07 Problemval

Riksdagsvalen vart fjärde år upplevs som problematiska av många inom den radikala vänstern. De alternativ som finns att rösta på erbjuder inga alternativ. Att rösta blankt upplevs av många som en bortkastad protest. Socialdemokratin kan i mångt och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2002/2, Riksdagsval

2002-09-06 Högerextremismens förutsättningar och frammarsch

Högerextrema partier och rörelser befinner sig på frammarsch i Europa. Per-Åke Lindblom går igenom de objektiva, samhälleliga förändringar som skapat de nödvändiga förutsättningarna för detta skeende. Ser man tillbaka på sextio- och sjuttiotalens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2002/2, Högerextremism

2002-09-05 Ytterlighetshögern vinner inflytande inom EU

I midsomras samlades EU:s stats- och regeringschefer till toppmöte i spanska Sevilla. För tre år sedan hade dessa möten närmast karaktären av en socialdemokratisk klubb. I 13 av 15 medlemsregeringar fanns socialdemokrater representerade, nio leddes...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2002/2, EU

2002-09-04 Den sionistiska ideologin, icke-judarna och staten Israel

Israel Shahak anmärkte en gång att under åtminstone de senaste tvåhundra åren har judarna krävt lika rättigheter i alla länder de levat i – med ett märkligt undantag för Israel, den judiska staten. (1) Israel har alltid grundat sina institutioner på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ur Shlonsky, 2002/2, Israel

2002-09-03 För socialism, välfärd och fred

1997 tog KPML(r) initiativ till Enhetsinitiativet. Syftet var att samla människor som ville kämpa för inhemska klasskampskrav som 6-timmars arbetsdag och liknande. Vid det första riksmötet 1997 deltog 250 personer, och organisationen hade 900...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Strategi och taktik

2002-09-02 Imperiets logik

USA är nu vår främsta fiende. Vi måste börja agera därefter. Så skriver den brittiske journalisten George Monbiot i denna genomgång av Bush-administrationens tid vid makten och det eventuellt förestående kriget mot Irak.Det är något närmast komiskt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2002/2, George Monbiot, USA-imperialismen

2002-04-01 Reform eller revolution?

Se sammanhangen! I Nya Arbetartidningen kritiserar vi orättvisor och skildrar den kamp som arbetare och förtryckta över hela värden bedriver. I detta nummer gör vi ett försök att beskriva den ideologi som är grunden för våra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2002/1, Redaktionen, Strategi och taktik

2001-05-04 11 punkter om kravallerna i Göteborg

Polisen är ansvarig för att stenkastarna kunde förstöra så mycket, främst genom att avspärra Hvitfeldska gymnasiet med containrar och skapa ett krigsliknande tillstånd med kvarhållanden, registrering och visitering av fredliga demonstranter....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Anti-globaliseringen