Nr 2 / 2000

2000-05-11 Ledare: Spioneri utan förhinder

Då de gamla Stasi-arkiven öppnats har omfattningen av den östtyska hemliga polisens verksamhet klarlagts. På en befolkning på 17 miljoner innevånare hade man 85 000 fast anställda flera hundra tusentals informatörer och angivare som noggrant...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2000/2, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

2000-05-10 Ett kongressuttalande

På vänsterpartiets kongress i Växjö togs ett uttalande, "Socialistisk offensiv", som sammanfattar vänsterpartiets strategi de kommande åren. Eftersom antagandet av ett nytt partiprogram sköts till nästa kongress år 2004, så är förmodligen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/2, Strategi och taktik

2000-05-09 Vänsterpartiet efter kongressen: Svagheterna heter makt och mobilisering

Är Vänsterpartiet (VP) ett antikapitalistiskt parti? Försvarar VP välfärden? För att få svar på de frågorna har jag läst det förslag till partiprogram som behandlas på kongressen när det här skrivs. På den första frågan svarar jag nej. Och på den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2000/2, Strategi och taktik

2000-05-08 Danmark i full fart mot EMU

Regeringen i Köpenhamn under socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen agerar sedan en tid tillbaka aktivt för Danmarks anslutning till EU:s valutaunion, EMU. En folkomröstning planeras till den 28 september i år. När Maastrichtfördraget förhandlades...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/2, EU

2000-05-07 Från miljöfråga till samhällsfråga

När vi som unga fältbiologer i mitten av 60-talet började engagera oss för miljöfrågor var det Rachel Carsons bok Tyst vår som stod i centrum. Kvicksilverbetningen av utsäde blev miljörörelsen första stora symbolfråga. Senare breddades debatten med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/2, Social och ekonomisk politik, Lars Åke Karlgren

2000-05-06 Datorn - redskap eller religion?

Det har skrivits sida upp och sida ner om datoriseringens och IT:s demokratiska drag. Och de finns. Men det finns sannerligen också avdemokratiserande och elitistiska drag. Stora ord används. Data- och IT-revolution. Dataålder ungefär som stenålder...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/2, Övrigt , Olav Randen

2000-05-05 Flagranta övergrepp mot arbetare

Den senaste tiden har vi sett flera fall av flagranta övergrepp mot fackliga förtroendemän och fackligt aktiva. Ett fall var SKF:s hot att avskeda Thomas Dahlén, som hade varit anställd i 27 år på fabriken. Den formella orsaken för Thomas Dahlén var...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 2000/2, Fackligt

2000-05-04 Det revolutionära programmet

Nördarna går i spetsen för en historisk strid om makten över informationen. Underhållningsbranschen, telebranschen och databranschen har ett problem. Hela den kapitalistiska IT-revolutionen har ett problem. Storföretagen investerar miljard på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Magnus Marsdal, 2000/2, Övrigt

2000-05-02 Fransk arbetstidsförkortning leder till EU-anpassad arbetskraft

Fransk arbetstidslag har blivit ett verktyg för omstrukturering och flexibilisering av företag och myndigheter. Jag talade i maj här i Paris med en postanställd. Hon hade läst en artikel i en fransk tidning om hur vi i rask takt lägger ner det ena...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2000/2, EU

2000-05-01 Debatt: Nonintervention, nu mer än nånsin!

Per-Åke Lindblom har vissa invändningar mot min artikel om Jugoslavien i Clarté 3/1999. Lindblom påstår att jag fyrkantigt hävdar noninterventionsprincipen, att jag inte tar hänsyn till aktuella politiska förhållanden. Och så slänger han ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Henrik Skrak, 2000/2, Internationell politik övrigt