2000

2000-10-10 Ledare: Vår valsedel är förbjuden

Så skriver ett antal fackligt aktiva på Volvo i Göteborg i ett flygblad. Bakgrunden är ett nomineringsmöte till Gruppstyrelse 14 söndagen den 19 november. I samma flygblad skriver åtta medlemmar av verkstadsklubben: "På mötet föreslogs två...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Fackligt

2000-10-09 Visst går det bra för Sverige, men för vissa går det bättre

"Skillnaderna mellan rika och fattiga växte under högkonjunkturen på 80-talet. De växte under krisåren på 90-talet. Och skillnaderna fortsätter att växa nu, fastän det vi kallar för den ekonomiska krisen är över. Det var kanske inte bara en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 2000/3, Social och ekonomisk politik

2000-10-08 Palestina-Israel: Det finns en enkel lösning

Det finns en enkel lösning på Palestinakonflikten, nämligen att Israel avvecklar alla bosättningar på Västbanken och i Gazaremsan och överlämnar samtliga år 1967 ockuperade territorier till palestinierna. Så länge detta inte sker, kommer...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Israel

2000-10-07 EU:s nya militärstyrka överskrider planerna

EU:s nya militärstyrka växer och blir ännu större än vad som tidigare beslutats. EU:s försvarsministrar tillkännagav den 20 november att de kommer att ha 120 000 soldater för att intervenera i krisområden i och utanför Europa. Styrkorna saknar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/3, EU

2000-10-06 Utvidgningen skjuts på framtiden

Tidigast år 2005 är EU berett att släppa in nya medlemsländer. Det meddelar EU-kommissionen i sin årliga rapport om hur långt ansökarländerna har kommit i sin anpassningsprocess. Ännu saknas en tidtabell för när EU är redo att växa från 15 till 27...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/3, EU

2000-10-05 Den nya anarkismen

De senaste åren har anarkismen och syndikalismen, dess fackliga gren, upplevt ett uppsving i Sverige, i synnerhet bland ungdomen. Därför är det hög tid att diskutera vad denna politiska riktning står för. Liksom kommunismen har anarkismen det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Strategi och taktik

2000-10-04 Anarkismen i akion

Nedanstående är ett utdrag ur nyhetsbrev nr 94 från Motkraft (28 augusti 2000) med en sammanställning av sommarens aktiviteter i Linköping. "I media har Linköping utnämnts till Sveriges nya aktivistcentrum efter Umeå. Och det stämmer nog i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/3, Strategi och taktik

2000-10-03 Globaliseringsspråket

Globaliseringsspråket måste sättas i fokus. I diskussionerna om globaliseringen smyger sig detta språk – skapat av globaliseringsanhängarna – ofta in hos motståndarna och fördunklar vad som egentligen håller på att hända. För det första är själva...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter Marcuse, 2000/3, Anti-globaliseringen

2000-10-02 Svar till Henrik Skrak

I artikeln "Nonintervention, nu mera än någonsin" i nr 2/2000 av Nya Arbetartidningen svarar Henrik Skrak på min kritik, som bl.a. handlade om det upprop mot Natos bombningar som publicerades i Aftonbladet den 29 mars, i det föregående...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Internationell politik övrigt

2000-10-01 Dela med dig av du vet

Vad är Internet bra för? Jag har surfat på Internet i tre år. Dator har jag haft sedan 1988-1989 och är inne på min sjätte just nu. Jag tänkte att jag skulle dela med vad jag vet om Internet, och därmed följer jag också en ofta förekommande slogan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Övrigt

2000-05-11 Ledare: Spioneri utan förhinder

Då de gamla Stasi-arkiven öppnats har omfattningen av den östtyska hemliga polisens verksamhet klarlagts. På en befolkning på 17 miljoner innevånare hade man 85 000 fast anställda flera hundra tusentals informatörer och angivare som noggrant...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2000/2, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

2000-05-10 Ett kongressuttalande

På vänsterpartiets kongress i Växjö togs ett uttalande, "Socialistisk offensiv", som sammanfattar vänsterpartiets strategi de kommande åren. Eftersom antagandet av ett nytt partiprogram sköts till nästa kongress år 2004, så är förmodligen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/2, Strategi och taktik

2000-05-09 Vänsterpartiet efter kongressen: Svagheterna heter makt och mobilisering

Är Vänsterpartiet (VP) ett antikapitalistiskt parti? Försvarar VP välfärden? För att få svar på de frågorna har jag läst det förslag till partiprogram som behandlas på kongressen när det här skrivs. På den första frågan svarar jag nej. Och på den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2000/2, Strategi och taktik

2000-05-08 Danmark i full fart mot EMU

Regeringen i Köpenhamn under socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen agerar sedan en tid tillbaka aktivt för Danmarks anslutning till EU:s valutaunion, EMU. En folkomröstning planeras till den 28 september i år. När Maastrichtfördraget förhandlades...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/2, EU

2000-05-07 Från miljöfråga till samhällsfråga

När vi som unga fältbiologer i mitten av 60-talet började engagera oss för miljöfrågor var det Rachel Carsons bok Tyst vår som stod i centrum. Kvicksilverbetningen av utsäde blev miljörörelsen första stora symbolfråga. Senare breddades debatten med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/2, Social och ekonomisk politik, Lars Åke Karlgren

2000-05-06 Datorn - redskap eller religion?

Det har skrivits sida upp och sida ner om datoriseringens och IT:s demokratiska drag. Och de finns. Men det finns sannerligen också avdemokratiserande och elitistiska drag. Stora ord används. Data- och IT-revolution. Dataålder ungefär som stenålder...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/2, Övrigt , Olav Randen

2000-05-05 Flagranta övergrepp mot arbetare

Den senaste tiden har vi sett flera fall av flagranta övergrepp mot fackliga förtroendemän och fackligt aktiva. Ett fall var SKF:s hot att avskeda Thomas Dahlén, som hade varit anställd i 27 år på fabriken. Den formella orsaken för Thomas Dahlén var...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 2000/2, Fackligt

2000-05-04 Det revolutionära programmet

Nördarna går i spetsen för en historisk strid om makten över informationen. Underhållningsbranschen, telebranschen och databranschen har ett problem. Hela den kapitalistiska IT-revolutionen har ett problem. Storföretagen investerar miljard på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Magnus Marsdal, 2000/2, Övrigt

2000-05-03 25 år sedan USA:s nederlag i Vietnam

Den 29 maj var det tjugofem år sedan USA led nederlag i Vietnam. Historien om Vietnamkriget är historien om mänskligt lidande, men samtidigt historien om ett beslutsamt folk som besegrade världens största krigsmaskin, med stöd av internationell...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/3, USA-imperialismen , Arbejderen

2000-05-02 Fransk arbetstidsförkortning leder till EU-anpassad arbetskraft

Fransk arbetstidslag har blivit ett verktyg för omstrukturering och flexibilisering av företag och myndigheter. Jag talade i maj här i Paris med en postanställd. Hon hade läst en artikel i en fransk tidning om hur vi i rask takt lägger ner det ena...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2000/2, EU

2000-05-01 Debatt: Nonintervention, nu mer än nånsin!

Per-Åke Lindblom har vissa invändningar mot min artikel om Jugoslavien i Clarté 3/1999. Lindblom påstår att jag fyrkantigt hävdar noninterventionsprincipen, att jag inte tar hänsyn till aktuella politiska förhållanden. Och så slänger han ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Henrik Skrak, 2000/2, Internationell politik övrigt

2000-01-08 Är nazisterna ett hot mot samhället?

Mordet på syndikalisten Björn Söderberg, bilbomberna mot journalistparet i Nacka och polismännen i Malmö tillsammans med polismorden i Malexander har ställt frågan på sin spets. Var tredje åklagare har tvingats lägga ned brottsutredningar sedan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Högerextremism

2000-01-07 Mediernas förvrängda verklighet

Medierna har gett oss intrycket av att kriget mot Jugoslavien var nödvändigt, eftersom en politisk lösning var omöjlig. I verkligheten var det tvärtom. En politisk lösning var möjlig, men USA önskade den inte. Därför använde de militär makt. När...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Torben Retböll, 2000/1, Internationell politik övrigt

2000-01-06 Tillståndet i världen

I somras publicerade FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme) sin årliga rapport (Human Development Report) om tillståndet i världen. Detta dokument är ett slående bekräftelse på globaliseringen och dess hemska effekter på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2000/1, Internationell ekonomi

2000-01-05 Lenin på svenska

Stefan Lindgren har skrivit en biografi om Lenin. Jag känner inte till om någon svensk författare tidigare har skrivit en biografi om Lenin – jag har i varje fall inte läst någon. Däremot har jag läst flera av de biografier av andra författare, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Den revolutionära rörelsens...

2000-01-04 VEU och EU allt närmare: Militariseringen av EU fortsätter

Med Amsterdamfördraget får EU för första gången en fördragsfäst sammanhängande utrikes- och säkerhetspolitik som inkluderar militära angelägenheter, t.ex. användande av stridskrafter och samarbete på krigsmaterielområdet. I frågor som har militära...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/1, EU

2000-01-03

Räcker det med tre storstadsregioner i landet? Statistiken över Sveriges befolkning publicerades i slutet av fjolåret och vi fick reda på vad vi redan visste. Utvecklingen utanför Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter neråt. Siffrorna för Västra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Åke Karlgren, 2000/1, Social och ekonomisk politik

2000-01-02 Fyrkantig analys av Kosovokonflikten

I artikeln "Den humanitära fällan" i Clarté 3/1999 behandlar Henrik Skrak kriget på Balkan och i synnerhet Kosovokonflikten. Artikeln har i och för sig många förtjänstfulla sidor, men jag ska endast uppehålla mig vid de frågeställningar,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Internationell politik övrigt

2000-01-01 Om att läsa sin Säpo-akt

Undertecknad har fått läsa min SÄPO-akt. Den 21/9 1999 besökte jag SÄPO:s arkiv på Polhemsgatan 30, alltså Rikspolisstyrelsens adress . Jag var orolig för att jag inte skulle hinna skriva av materialet under den tid som stod mig till buds – jag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken