Nr 2 / 1999

1999-08-01 Hur rika är de rika i Sverige?

Gruppen rika är svår att identifiera, eftersom den borgerliga regeringen 1993 beslöt att dra tillbaka anslaget till Statistiska centralbyrån för att kontinuerligt granska de rikas förmögenhetsutveckling och situation.Om man delar in Sveriges hushåll...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 1999/2

1999-08-01 Ett anfall av klarsyn

Ett anfall av klarsyn"Vi kapitalister tackar löntagarna för allt de avstått.Kapitalister, förena eder och tacka löntagarna! Tack till de många som avstått nästan allt för att vi kapitalister skulle kunna få alltför mycket! Men nu är kapitalets...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Robert Weil, 1999/2

1999-08-01 Kosovo - början och slutet

Kriget mellan NATO-alliansen ledd av USA och Serbien tycks vara över efter drygt 70 dagars NATO-bombningar. Milosevic-regimen har i princip kapitulerat och accepterat att dra tillbaka alla serbiska styrkor från Kosovo. I stället ska en FN-styrka,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kosovo - Serbiens vagga?

 Kosovo – Serbiens vagga?I den serbiska chauvinistiska propagandan heter det att Kosovo är Serbiens vagga, bland annat på grund av att området rymmer en rad serbiska minnesmärken och helgedomar och på grund av att det stod ett viktigt slag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kriget om vattnet

Turkiet försöker systematiskt undandra sina grannar i söder så mycket flodvatten som möjligt. Samtidigt drar sig landet undan förhandlingar om en långsiktigt vattendelningsavtal. Detta kan få katastrofala följder.I Jazira, de oändliga slätterna i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Patrick Seale, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 V och vårbudgeten

Jag anser att det var rätt av Vänsterpartiet att stödja vårbudgeten. Och det av följande själ:Vårbudgeten har några bra sidor: exempelvis påbörjas införandet av maxtaxa på dagis. Vänsterpartiet kan inte få ut så mycket av ett samarbete med (s)...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/2

1999-08-01 Återupprätta neutralitetspolitiken

Uttalande enhälligt antaget vid Folkrörelsen Nej till EU:s nionde kongress i Borlänge 17-18 april 1999Återupprätta neutralitetspolitikenFolkrörelsen Nej till EU hyser oro över situationen på Balkan. Förespråkarna för EU talade om unionen som ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/2, EU

1999-08-01 Nej till ett federalt EU

Sverige har fått en ny grundlag. Den första maj trädde nämligen EU:s senaste fördrag – Amsterdamfördraget – i kraft. Det står över Sveriges egna lagar – inklusive grundlagarna.Amsterdamfördraget innebär att ministerrådet, parlamentet, kommissionen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/2, EU

1999-02-02 Globaliseringen inför rätta, del 2

De senaste femton till tjugo åren har det firade, asiatiska ”mirakelområdet” upplevt en enorm tillväxt av arbetarklassens storlek och stora framgångar i fråga om arbetarklassens självständiga organisering och kamp i hela regionen. I hela Syd,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Anti-globaliseringen, 1999/2, David McNally