1999

1999-08-01 Hur rika är de rika i Sverige?

Gruppen rika är svår att identifiera, eftersom den borgerliga regeringen 1993 beslöt att dra tillbaka anslaget till Statistiska centralbyrån för att kontinuerligt granska de rikas förmögenhetsutveckling och situation.Om man delar in Sveriges hushåll...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 1999/2

1999-08-01 Ett anfall av klarsyn

Ett anfall av klarsyn"Vi kapitalister tackar löntagarna för allt de avstått.Kapitalister, förena eder och tacka löntagarna! Tack till de många som avstått nästan allt för att vi kapitalister skulle kunna få alltför mycket! Men nu är kapitalets...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Robert Weil, 1999/2

1999-08-01 Kosovo - början och slutet

Kriget mellan NATO-alliansen ledd av USA och Serbien tycks vara över efter drygt 70 dagars NATO-bombningar. Milosevic-regimen har i princip kapitulerat och accepterat att dra tillbaka alla serbiska styrkor från Kosovo. I stället ska en FN-styrka,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kosovo - Serbiens vagga?

 Kosovo – Serbiens vagga?I den serbiska chauvinistiska propagandan heter det att Kosovo är Serbiens vagga, bland annat på grund av att området rymmer en rad serbiska minnesmärken och helgedomar och på grund av att det stod ett viktigt slag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kriget om vattnet

Turkiet försöker systematiskt undandra sina grannar i söder så mycket flodvatten som möjligt. Samtidigt drar sig landet undan förhandlingar om en långsiktigt vattendelningsavtal. Detta kan få katastrofala följder.I Jazira, de oändliga slätterna i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Patrick Seale, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 V och vårbudgeten

Jag anser att det var rätt av Vänsterpartiet att stödja vårbudgeten. Och det av följande själ:Vårbudgeten har några bra sidor: exempelvis påbörjas införandet av maxtaxa på dagis. Vänsterpartiet kan inte få ut så mycket av ett samarbete med (s)...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/2

1999-08-01 Återupprätta neutralitetspolitiken

Uttalande enhälligt antaget vid Folkrörelsen Nej till EU:s nionde kongress i Borlänge 17-18 april 1999Återupprätta neutralitetspolitikenFolkrörelsen Nej till EU hyser oro över situationen på Balkan. Förespråkarna för EU talade om unionen som ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/2, EU

1999-08-01 Nej till ett federalt EU

Sverige har fått en ny grundlag. Den första maj trädde nämligen EU:s senaste fördrag – Amsterdamfördraget – i kraft. Det står över Sveriges egna lagar – inklusive grundlagarna.Amsterdamfördraget innebär att ministerrådet, parlamentet, kommissionen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/2, EU

1999-02-02 Globaliseringen inför rätta, del 2

De senaste femton till tjugo åren har det firade, asiatiska ”mirakelområdet” upplevt en enorm tillväxt av arbetarklassens storlek och stora framgångar i fråga om arbetarklassens självständiga organisering och kamp i hela regionen. I hela Syd,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Anti-globaliseringen, 1999/2, David McNally

1999-01-01 Bra analyser, men tyst om socialismens misslyckanden

 Den 3-5 januari 1999 genomförde KPML(r) sin tolfte kongress. Eftersom kongressen inte ändrade partiprogrammet är jag helt övertygad om att KPML(r) kommer att fortsätta som ett litet parti utan verkligt inflytande. Det avgörande felet är att de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1

1999-01-01 Angela Davis andra dröm

Angela Yvonne Davis hade också en dröm som hon inte behövde klättra upp på berget för att se. Hon hade en dröm där hon stod med sitt karakteristiska vulkaniska afrohår. Det var strejk vid Berkeleyuniversitetet 1968 och San Francisco stod på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1999/1, Övrigt

1999-01-01 Kosovokrisen

När detta skrives, så har den albanska sidan skrivit på ett fredsfördrag i Paris, medan den serbiska sidan hittills har vägrat. Man befarar en serbisk storoffensiv och NATO-bombningar.Arbetartidningens principiella hållning är enkel. Kosovokrisen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Internationell politik övrigt

1999-01-01 EMU:s diskreta charm

EMU:s diskreta charmÄr det någon som har undgått att upptäcka den socialdemokratiska strategin i EMU-frågan? Nu när valet är över och valutaunionen startat släpps den ene tunga s-politikern efter den andra ut och pläderar för ett svenskt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/1, EU

1999-01-01 EU:s femte utvidgning

 EU:s femte utvidgningEuropeiska unionen står inför sin femte utvidgning. Tysklands enande oräknat. För närvarande gäller utvidgningsdiskussionen tolv stater: Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/1, EU

1999-01-01 Åsiktsregistreringen: Får vi veta sanningen?

Till slut har Freivalds och Persson tvingats ge vika för det opinionstryck som krävt en rejäl granskning av det hemliga åsiktsspionaget. Registernämnden gav i december ut sin rapport om "personalkontroll". Vi publicerar här två bilagor...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1999-01-01 Globalseringen inför rätta: Kris och klasskamp i Ostasien - del 1

Vilken skillnad ett år gör! Så sent som i somras sjöng ekonomiska orakel och globala investerare lovsånger till de asiatiska tigrarna. Världsbanken (WB) värmde sig i glöden från 1993 års rapport, Det asiatiska miraklet. Överallt inom de härskande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: David McNally, 1999/1, Anti-globaliseringen

1999-01-01 Kampanjen mot Lenin: Likriktning mot mitten.

IDet förs för närvarande en borgerliga kampanj, som går ut på att kommunismens brott inte bara var lika stora som nazismens, utan till och med större. Vissa s.k. forskare och författare har räknat och funnit att kommunister vid makten dödade fler...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Socialistisk idédebatt

1999-01-01 Sveket mot Kurdistan

Då en upprorsledare från ett förtryckt och förtrampat folk grips efter nära samarbete mellan Israel, USA och Turkiet och utsätts för en förnedrande behandling där alla humana och rättsliga principer åsidosätts kunde man förvänta sig kraftiga...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/1, Tredje världen, BS

1999-01-01 Äntligen! Satir i bokform

Hans LindströmHackad lök. Boströms förlagFår man verkligen skrattande se på när statsministern drunknar? Alla tycker nog inte att det är roligt. Men för många är det en chans att få känna lite skadeglädje, som hämnd för alla försämringar, alla...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1999/1

1999-01-01 Lenin - ett försvar

I radion sa Ung Vänsters ordförande Jenny Lindahl att Lenin hade några positiva sidor. Hennes framträdande i radion har startat en opinionskampanj mot Lenin.Jag anser att Lenin handlade i huvudsak riktigt. 1917 pågick ett världskrig där alla länder...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1