Nr 3 / 1998

1998-08-01 Ett väntat valresultat

Resultatet i riksdagsvalet var ingen överraskning , såtillvida att det var väntat att socialdemokraterna skulle gå tillbaka och att de inte längre skulle kunna regera tillsammans med bara centern. Däremot var det få, som hade trott att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Riksdagsval

1998-08-01 Guillou, det gamla korståget och det nya

Den nya romanserien om ynglingen Arns väg till Jerusalem är ett av Jan Guillous många sätt att som författare skickligt kommentera världspolitiken. Serien behandlar tiden för korstågen. I tv-programmet Nike berättade han att kriget mot Islam är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1998/3, Kultur

1998-08-01 Är det verkligen meningsfullt?

Nya Arbetartidningen är en kvartalstidskrift med mycken liten upplaga, under 200 exemplar. Den har existerat i 18 år. Är det verkligen meningsfullt att ge ut en tidning, som når så få? Varför inte lika gärna lägga ner den?Ett krav som man måste...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Socialistisk idédebatt

1998-08-01 Världskapitalismen i kris?

Den marxistiska ekonomiska vetenskapen är för dåligt utvecklad för att kunna ge goda och precisa svar på varför det uppstår börskrascher och valutakriser, och speciellt hur dessa kommer att utveckla sig i den konkreta situation som nu föreligger....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Harald Minken, 1998/3, Internationell ekonomi

1998-08-01 Riksbanken fri från folkvalda

Riksbanken frigörs från varje form av politiskt beroende. Inflationsbekämpning lagfästs som det främsta målet för den ekonomiska politiken. Det är innebörden av en ändring i grundlagen som samtliga riksdagspartier utom miljöpartiet och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/3, EU

1998-08-01 Svensk skolpolitik: Falsk valfrihet

Vissa förortsgymnasier i Stockholm har problem med att få elever. Det gäller i första hand gymnasier i invandrartäta områden, exempelvis Skärholmen och Tensta.Inför höstterminen 1998 sökte endast ett 80-tal elever till årskurs 1 på Skärholmens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Kultur

1998-08-01 (S) (V)eket mot barnfamiljerna

I valrörelsen gjorde socialdemokraterna sitt utspel om låga och generella dagis- och fritidstaxor. Uppenbarligen var förslaget dåligt genomdiskuterat, det var inte helt förankrat inom olika delar av socialdemokratin och man hade inte inom...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-08-01 Här finns de glömda ansiktena

Arbetets ansikten.Arbetardikt i Sverige under ett sekel.Antologi. Urval Lars Furuland.En bok för alla.Den arbetande människan var i stort sett osynlig i valdebatten. Inte oväntat. Så är det ju i den dagliga politiska debatten. Arbetaren är numera...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1998/3, Kultur

1998-08-01 Mankell för oss hem till Afrika

Henning MankellBerättelse vid tidens strand, OrdfrontAfrika betyder mycket för succéförfattaren Henning Mankell. Han har bott i Moçambique de senaste tio åren och innan dess gjort många resor i olika delar av Afrika. Många gånger har han berättat...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1998/3, Kultur

1998-08-01 Att tänka det otänkbara

Lägg märke till det amerikanska uttrycket workfare och det danska aktivering, för snart kommer lågavlönat arbete som villkor för social välfärd att stå på dagordningen här också.New Yorks borgmästare Rudolph Giuliani kom nyligen med en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-08-01 Bygg ML-parti!

Bengt-Olof Lindbergh i AT:s redaktion: Arbetarklassen och nationen befinner sig i ett svårt läge. Sedan mitten av 1980-talet har politiken drivits åt höger. Resultatet av högerpolitiken ser vi:Arbetslöshet. Sociala nedskärningar. Kapitalets makt har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/3, Socialistisk idédebatt

1998-08-01 Ny ledning för elektronisk handel

I förra numret berättade Arbetartidningen om det stora projektet som den offentliga sektorn driver för att rationalisera inköp och betalningsrutiner. Vi berättade också om de problem och förseningar som arbetet drabbats av och i juni meddelades...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/3, Social och ekonomisk politik