Gösta Torstensson

2004-01-01 Ett angrepp på välfärden

EU-konstitutionen:Ett angrepp på välfärdenGrundlagsfäst avregleringI förslaget till ny EU-konstitution nämns inte ordet ”offentlig tjänst” en enda gång. I stället lanseras begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”. Detta i syfte att låta...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2004/1, EU

2003-05-06 LO får en snuttefilt för att säga ja till EMU

Socialdemokraterna och LO är nära en överenskommelse om hur finanspolitiken ska stärkas om Sverige går över till euro. Klart är att överskottsmålet för de offentliga finanserna höjs från dagens 2,0 procent av BNP till 2,5 procent. Förslaget, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/2, EU

2003-05-04 Det folkliga motståndet mot euron ökar

Motståndet mot svenskt medlemskap i EMU ökar enligt den senaste Temo-undersökningen. 46 procent skulle rösta nej och 42 procent ja om det vore folkomröstning i dag. Den fråga som Temo ställde i sina intervjuer lyder: Den 14 september 2003 genomförs...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/2, EU

2003-01-08 Sverige lade sig platt inför EU

Den 20 november tog riksdagen ställning till en vilande grundlagsändring. Utan någon egentlig debatt är regering och riksdag i färd med att ändra i regeringsformen, en av Sveriges tre grundlagar. Den viktigaste förändringen är att än mer politisk...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/1, EU

2003-01-07 Myter om grundlagsändringarna

Utan någon egentlig debatt har regering och riksdag beslutat ändra i regeringsformen, en av Sveriges tre grundlagar. Riksdagen får möjlighet att överlåta mer makt till EU. Det handlar om EU:s så kallade andra och tredje pelare, utrikes-, säkerhets-...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/1, EU

2002-09-05 Ytterlighetshögern vinner inflytande inom EU

I midsomras samlades EU:s stats- och regeringschefer till toppmöte i spanska Sevilla. För tre år sedan hade dessa möten närmast karaktären av en socialdemokratisk klubb. I 13 av 15 medlemsregeringar fanns socialdemokrater representerade, nio leddes...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2002/2, EU

2001-10-09 EU stöder USA:s bombkrig - men sprickor börjar synas i fasaden

Efter terrorattentaten i USA bedyrade EU-ländernas regeringar snabbt sin solidaritet med Bushregeringen. Vid ett extrainkallat toppmöte den 21 september i Bryssel med anledning av terrorattackerna mot New York och Washington gjorde EU:s stats- och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/3, EU

2001-10-08 Efter terrordåden i USA: Farväl till alliansfriheten?

När Göran Persson invigningstalade på den socialdemokratiska partikongressen i Västerås tog han i hårt för att försvara USA:s bombningar av Afghanistan. Göran Persson förklarade sitt fulla stöd för USA:s rätt att slå tillbaka med militära...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/3, EU

2001-05-05 Med sådana fiender behöver polisen inga vänner

Göteborg kommer att ihågkommas för det värsta våldet hittills vid EU-toppmöten. 565 gripna, 373 omhändertagna, 63 anhållna, 40 häktade och 177 avvisade från Sverige. 21 skadade poliser, varav en allvarligt, och tre skottskadade stenkastare, två...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/2, Anti-globaliseringen

2001-01-05 Gränser utan kontroll blir kontroll utan gränser

Den 25 mars blev Sverige operativ medlem i EU:s passunion, det så kallade Schengensamarbetet. Det innebär att passkontrollerna rivs mellan Sverige och övriga Schengenländer, men samtidigt ökar kraven på att Sverige kontrollerar vilka som släpps in i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/1, EU

2000-10-07 EU:s nya militärstyrka överskrider planerna

EU:s nya militärstyrka växer och blir ännu större än vad som tidigare beslutats. EU:s försvarsministrar tillkännagav den 20 november att de kommer att ha 120 000 soldater för att intervenera i krisområden i och utanför Europa. Styrkorna saknar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/3, EU

2000-10-06 Utvidgningen skjuts på framtiden

Tidigast år 2005 är EU berett att släppa in nya medlemsländer. Det meddelar EU-kommissionen i sin årliga rapport om hur långt ansökarländerna har kommit i sin anpassningsprocess. Ännu saknas en tidtabell för när EU är redo att växa från 15 till 27...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/3, EU

2000-05-08 Danmark i full fart mot EMU

Regeringen i Köpenhamn under socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen agerar sedan en tid tillbaka aktivt för Danmarks anslutning till EU:s valutaunion, EMU. En folkomröstning planeras till den 28 september i år. När Maastrichtfördraget förhandlades...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/2, EU

2000-01-04 VEU och EU allt närmare: Militariseringen av EU fortsätter

Med Amsterdamfördraget får EU för första gången en fördragsfäst sammanhängande utrikes- och säkerhetspolitik som inkluderar militära angelägenheter, t.ex. användande av stridskrafter och samarbete på krigsmaterielområdet. I frågor som har militära...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/1, EU

1999-08-01 Nej till ett federalt EU

Sverige har fått en ny grundlag. Den första maj trädde nämligen EU:s senaste fördrag – Amsterdamfördraget – i kraft. Det står över Sveriges egna lagar – inklusive grundlagarna.Amsterdamfördraget innebär att ministerrådet, parlamentet, kommissionen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/2, EU

1999-01-01 EMU:s diskreta charm

EMU:s diskreta charmÄr det någon som har undgått att upptäcka den socialdemokratiska strategin i EMU-frågan? Nu när valet är över och valutaunionen startat släpps den ene tunga s-politikern efter den andra ut och pläderar för ett svenskt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/1, EU

1999-01-01 EU:s femte utvidgning

 EU:s femte utvidgningEuropeiska unionen står inför sin femte utvidgning. Tysklands enande oräknat. För närvarande gäller utvidgningsdiskussionen tolv stater: Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/1, EU

1998-08-01 Riksbanken fri från folkvalda

Riksbanken frigörs från varje form av politiskt beroende. Inflationsbekämpning lagfästs som det främsta målet för den ekonomiska politiken. Det är innebörden av en ändring i grundlagen som samtliga riksdagspartier utom miljöpartiet och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/3, EU

1998-06-01 Den stora avregleringen

Det var moderaterna som i början av 80-talet krävde liberalisering av penningpolitiken. För moderaterna var avregleringarna ett sätt att bädda för de nyliberala idéer och krav som partiet stod för.Målet var enligt radiojournalisten Björn Elmbrandt i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/2, EU

1998-06-01 Ja-sidan hade rätt

Idag, snart tre och ett halvt år efter att Sverige blev medlem i EU, måste vi konstatera att ja-sidan – EU-anhängarna – hade rätt.Moderatledaren Carl Bildt skrev flera år före folkomröstningen att "det ligger ett krav på något av ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/2, EU

1998-02-13 EU - utvidgning eller fördjupning? Svaret är avveckling

I Europa finns idag närmare 50 stater. Femton av dem är med i Europeiska unionen. Inom en obestämd framtid kommer EU att omfatta mellan 20 och 30 länder. I Europa – men utanför EU – skulle efter att elva nya länder i Central- och Östeuropa samt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/1, EU

1998-01-12 EU hotar strejkrätten

EU ska kunna tvinga medlemsstaterna att ingripa mot vissa fackliga stridsåtgärder. Det är innebörden av ett förslag till förordning som EU-kommissionen antog den 19 november förra året. Förslaget kom som en reaktion på den senaste i raden av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/1, EU

1997-10-05 EU och arbetslösheten: Vackra ord i Luxemburg

Sysselsättningsfrågan har stått på EU:s dagordning sedan toppmötet i Köpenhamn sommaren 1993. I vitböcker, resolutioner, deklarationer och förklaringar som EU antagit sedan dess har man varje gång upprepat att arbetslösheten står överst på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/4, EU

1997-10-01 Villy Bergström: Arbetarrrörelsen förlorar

Villy Bergström, professor i nationalekonomi och chefredaktör på socialdemokratiska Dala-Demokraten, tror inte mycket på EU:s sysselsättningspolitik. Däremot tror han att den svenska arbetarrörelsen på sikt kan komma att få ge upp flera av sina...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/4, EU

1997-08-09 Amsterdamfördraget 1: Mer makt åt EU

EU:s nya grundlag, Amsterdamfördraget, innebär en rad nya steg mot förbundsstaten, ett Europas förenta stater. Visserligen ledde inte regeringskonferensen till så långtgående förändringar som man kunde vänta efter de fördragsutkast som producerats...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/3, EU

1997-08-08 Amsterdamfördraget 2: Hårdare asylregler

En grekisk medborgare som blir förföljd i sitt eget land, ska inte längre automatiskt kunna söka asyl i ett annat EU-land. Det är innebörden av ett protokoll som ingår i EU:s nya Amsterdamfördrag. En rad människorättsorganisationer kritiserar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/3, EU

1997-08-04 Amsterdamfördraget 3: Miljögaranti med förhinder

Inför EU:s nyligen avslutade regeringskonferens krävde den svenska regeringen en skärpning av EU:s så kallade miljögaranti. Enligt det nya unionsfördraget får enskilda medlemsländer rätt att behålla och införa högre miljökrav än de andra. - Det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/3, EU

1997-05-09 Regeringskonferensen: Maastricht 2

Sedan drygt ett år pågår inom EU en regeringskonferens, IGC. Syftet är att skriva om EU:s grundlagar – Romfördraget och Maastrichtfördraget – för att ta vidare steg i unionens utveckling till en federation. På toppmötet i Amsterdam i juni ska stats-...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/2, EU

1997-02-02 EMU: Ett spel för galleriet

Innan året är slut måste saken vara avgjord. Ska Sverige gå med i EU:s valutaunion 1999? Moderaterna och folkpartiet säger ja till EMU. De har 106 mandat tillsammans. Centern, kristdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet säger nej. De har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/2, EU