Pål Steigan

2011-09-15 En gång skall jorden bliva vår

Nya Arbetartidningen publicerar härmed ett utdrag ur det första kapitlet från Pål Steigans mycket viktiga bok "En gång skall jorden bliva vår", som nyligen översatts till svenska och utgivits av Leopard förlag. Både författaren och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, Internationell ekonomi

2011-03-02 Tron Ögrim - revisited

Tron Ögrim skrev under 2004 en artikel med titeln ”Kapitalismen skifter sjef, verdenshistoriske virkninger av at  Kina går forbi USA” Den är tryckt i Rödt nr 2/2005 (och i Nya Arbetartidningen nr 2/2005 – vår anm.). Det är drygt fem år sedan....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2011, Kina

2009-01-02 Systemkris

Den ekonomiska kris som nu sprider sig över hela världen har länge varit synlig på avstånd. Den är inte det minsta överraskande, och det är heller inte överraskande att den blivit så våldsam. Likväl verkar det som om politiker och ekonomer världen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Internationell ekonomi, Pål Steigan, 2009/1

2008-01-05 Kapitalismen stjäl framtiden

Kapitalismen bedriver en rovdrift av jorden utan motstycke. Detta har sedan länge lett till katastrofer på lokal nivå, katastrofer som i första hand har drabbat de fattigaste och svagaste. De nya klimatprognoserna visar att detta kommer att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Pål Steigan, Internationell politik övrigt

2006-01-05 Vad är socialismen

 Pål Steigan föreslår i denna artikel att socialismen ekonomiskt definieras som ett samhälle där ”produktionsmedlen ägs av samhället och utnyttjas på ett planmässigt sätt, där profiten inte längre är drivkraften i samhällsekonomin, och där det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2006/1, Socialistisk idédebatt

2004-08-06 Imperialismen och de nya krigen

Vissa vänsterdebattörer har på sistone utan närmare motivering hävdat att ”enkla förklaringar om ’imperialism’ kommer till korta” för att förklara USA:s krig i Irak. Det imperialismbegrepp som åsyftas är det som framför allt användes av den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2004/2, USA-imperialismen

2001-01-10 Pol Pot, Kampuchea och Kina

Hösten 2000 var det en ny runda med ny-maccarthyism i norska medier. Det började med TV2:s "Rikets tillstånd" och fortsatte i pressen, särskilt i Verdens Gang(1). Varken Gerhard Helskog i TV2 eller herrarna Bö och Versto i Verdens Gang var...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2001/1, Den revolutionära rörelsens...