Patrick Seale

1999-08-01 Kriget om vattnet

Turkiet försöker systematiskt undandra sina grannar i söder så mycket flodvatten som möjligt. Samtidigt drar sig landet undan förhandlingar om en långsiktigt vattendelningsavtal. Detta kan få katastrofala följder.I Jazira, de oändliga slätterna i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Patrick Seale, 1999/2, Internationell politik övrigt