George Monbiot

2003-01-02 Gör som vi säger - inte som vi gör

Den fria marknaden påtvingas den fattiga världen, men är frånvarande i den rika, skriver George Monbiot. Demokratin i Brasilien både vann och förlorade söndagsnatten den 27 oktober. Den vann, därför att för första gången i dess historia valde...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: George Monbiot, 2003/1, Internationell ekonomi

2002-09-02 Imperiets logik

USA är nu vår främsta fiende. Vi måste börja agera därefter. Så skriver den brittiske journalisten George Monbiot i denna genomgång av Bush-administrationens tid vid makten och det eventuellt förestående kriget mot Irak.Det är något närmast komiskt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2002/2, George Monbiot, USA-imperialismen

2001-10-05 USA:s träningsläger för terrorister

- vad är det för skillnad mellan al Qaida och Fort Benning?[läs mer]

[läs mer]
Kategori: George Monbiot, 2001/3, USA-imperialismen