Harald Minken

1998-08-01 Världskapitalismen i kris?

Den marxistiska ekonomiska vetenskapen är för dåligt utvecklad för att kunna ge goda och precisa svar på varför det uppstår börskrascher och valutakriser, och speciellt hur dessa kommer att utveckla sig i den konkreta situation som nu föreligger....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Harald Minken, 1998/3, Internationell ekonomi