David McNally

1999-02-02 Globaliseringen inför rätta, del 2

De senaste femton till tjugo åren har det firade, asiatiska ”mirakelområdet” upplevt en enorm tillväxt av arbetarklassens storlek och stora framgångar i fråga om arbetarklassens självständiga organisering och kamp i hela regionen. I hela Syd,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Anti-globaliseringen, 1999/2, David McNally

1999-01-01 Globalseringen inför rätta: Kris och klasskamp i Ostasien - del 1

Vilken skillnad ett år gör! Så sent som i somras sjöng ekonomiska orakel och globala investerare lovsånger till de asiatiska tigrarna. Världsbanken (WB) värmde sig i glöden från 1993 års rapport, Det asiatiska miraklet. Överallt inom de härskande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: David McNally, 1999/1, Anti-globaliseringen