Per-Åke Lindblom

2009-01-07 Inget är avgjort

Ur Nya Arbetartidningen nummer 1/1993[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Per-Åke Lindblom, Den revolutionära rörelsens...

2009-01-06 Massakern på Tien An Men: En tankeställare

(Återpublicerad artikel från Kommunistiska Arbetartidningen nr 9/1989) Massakern på Himmelska fridens torg i Beijing den fjärde juni är en viktig tankeställare för oss kommunister, som har vårt ursprung i den internationella marxist-leninistiska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2009/1, Internationell politik övrigt

2008-01-01 Uttalande om förslaget till språklag – ”Värna språken”

Den 18/3 2008 överlämnade Språklagsutredningen ”Värna språken – förslag till språklag” till kulturministern. Det är ett stort steg framåt att det nu finns ett förslag till språklag, som fr.a. anger svenska språkets status. Lagen syftar också till...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Per-Åke Lindblom, Social och ekonomisk politik

2007-01-01 Appels mutteorier är kontraproduktiva

Arbetarna i Europa tjänade och tjänar fortfarande ekonomiskt på västvärldens exploatering av u-länderna, de tar ju del av dess profit! Jag delar Appels uppfattning om detta. Så skrev Kalle Wadin Wesslén i AT nr 2/2006 (se artikeln här). Här svarar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2007/1, Socialistisk idédebatt

2006-01-03 Sverige behöver en ny språklag

Kommer svenskan att överleva som vetenskapligt språk inom den svenska högskolan? Kommer all nödvändig samhällsinformation också i fortsättningen att finnas på svenska? Kommer kunskaperna i andra främmande språk än engelska att fortsätta att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2006/1, Kultur

2005-06-07 En imperialismteori som inte leder någonstans

Andreas Malms omtalade bok ”När kapitalet tar till vapen” lider av allvarliga brister, skriver Per-Åke Lindblom.[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/2, Per-Åke Lindblom, Anti-globaliseringen, Internationell politik övrigt, Socialistisk idédebatt

2005-01-09 Mörka utsikter för USA

Kan USA vinna kriget i Irak, det krig som president Bush en gång redan har sagt är vunnet? (Att ”vinna kriget” betyder här att en irakisk quislingregering lyckas vinna legitimitet och upprätta en faktisk kontroll över landet, så att de amerikanska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Per-Åke Lindblom, Irakkriget

2004-01-01 Inter-imperialistiska konflikter

Inter-imperialistiska konflikterVi publicerar i detta nummer ett block på tre artiklar som i tur och ordning behandlar USA, Kina och Ryssland, men som i grund och botten handlar om världsläget. Marxist-leninister brukade, inspirerade av Kinas...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Per-Åke Lindblom

2003-05-05 Kvalificerat mygel med nej-sidans pengar

Riksdagen har anslagit 120 miljoner till kampanjverksamhet inför folkomröstningen om EMU, varav 30 miljoner i extra partistöd, 48 till kampanjorganisationer på nej-sidan och 42 till motsvarande organisationer på ja-sidan. Det intressanta är hur de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/2, EU

2003-01-10 Medveten svartmålning

Ett mantra som förs fram i massmedia är att Sverige skulle ha fallit i välfärdsligan från tredje till sjuttonde plats. Sant är att Sverige ligger på sjuttonde plats om måttet köpkraftsrelaterad bruttonationalprodukt används. Köpkraftrelaterad BNP...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/1, Social och ekonomisk politik

2003-01-04 USA får problem på sikt i Mellanöstern

I sin artikel ”Världen har blivit bättre” i Ordfront nr 11/2002, skriver Noam Chomsky att ”USA:s regering tänker invadera Irak, oavsett vad som händer. Förmodligen någon gång i februari nästa år; enligt Pentagon är det den bästa tidpunkten för att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/1, USA-imperialismen

2002-09-06 Högerextremismens förutsättningar och frammarsch

Högerextrema partier och rörelser befinner sig på frammarsch i Europa. Per-Åke Lindblom går igenom de objektiva, samhälleliga förändringar som skapat de nödvändiga förutsättningarna för detta skeende. Ser man tillbaka på sextio- och sjuttiotalens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2002/2, Högerextremism

2001-10-02 USA och Afghanistan

I föregående nummer av Nya Arbetartidningen tog redaktionen bestämt avstånd från terroristdåden i USA den 11 september. Uttalandet innehöll också en kort analys, i vilken det bl.a. hette: ”USA:s vedergällning kommer inte bara att drabba den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2001/3, Afghanistan

2001-03-19 USA och Afghanistan

I föregående nummer av Nya Arbetartidningen tog redaktionen bestämt avstånd från terroristdåden i USA den 11 september. Uttalandet innehöll också en kort analys, i vilken det bl.a. hette: ”USA:s vedergällning kommer inte bara att drabba den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2001/3, Afghanistan

2001-02-02 Händelserna i Göteborg: Två linjer

Redan före EU-toppmötet i Göteborg hade det utkristalliserats två linjer ifråga om demonstrationsplattformen. Den ena (Nätverket Göteborg 2001), som representerade EU-motståndet, skulle den 15 juni gå fram under huvudparollerna Sverige ut ur EU och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2001/2, Anti-globaliseringen, Per-Åke Lindblom

2001-01-09 Lärdomar av socialismen utveckling - några reflektioner

Jag har valt att skriva ner mina tankar i tesform. Det betyder att jag kan skriva ner tankar huller om buller och att jag inte behöver fullfölja en tankegång. Jag tänker heller inte använda mig av direktcitat eller hänvisa till olika källor. Jag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2001/1, Socialistisk idédebatt

2000-10-10 Ledare: Vår valsedel är förbjuden

Så skriver ett antal fackligt aktiva på Volvo i Göteborg i ett flygblad. Bakgrunden är ett nomineringsmöte till Gruppstyrelse 14 söndagen den 19 november. I samma flygblad skriver åtta medlemmar av verkstadsklubben: "På mötet föreslogs två...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Fackligt

2000-10-08 Palestina-Israel: Det finns en enkel lösning

Det finns en enkel lösning på Palestinakonflikten, nämligen att Israel avvecklar alla bosättningar på Västbanken och i Gazaremsan och överlämnar samtliga år 1967 ockuperade territorier till palestinierna. Så länge detta inte sker, kommer...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Israel

2000-10-05 Den nya anarkismen

De senaste åren har anarkismen och syndikalismen, dess fackliga gren, upplevt ett uppsving i Sverige, i synnerhet bland ungdomen. Därför är det hög tid att diskutera vad denna politiska riktning står för. Liksom kommunismen har anarkismen det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Strategi och taktik

2000-10-02 Svar till Henrik Skrak

I artikeln "Nonintervention, nu mera än någonsin" i nr 2/2000 av Nya Arbetartidningen svarar Henrik Skrak på min kritik, som bl.a. handlade om det upprop mot Natos bombningar som publicerades i Aftonbladet den 29 mars, i det föregående...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Internationell politik övrigt

2000-10-01 Dela med dig av du vet

Vad är Internet bra för? Jag har surfat på Internet i tre år. Dator har jag haft sedan 1988-1989 och är inne på min sjätte just nu. Jag tänkte att jag skulle dela med vad jag vet om Internet, och därmed följer jag också en ofta förekommande slogan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Övrigt

2000-05-10 Ett kongressuttalande

På vänsterpartiets kongress i Växjö togs ett uttalande, "Socialistisk offensiv", som sammanfattar vänsterpartiets strategi de kommande åren. Eftersom antagandet av ett nytt partiprogram sköts till nästa kongress år 2004, så är förmodligen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/2, Strategi och taktik

2000-01-08 Är nazisterna ett hot mot samhället?

Mordet på syndikalisten Björn Söderberg, bilbomberna mot journalistparet i Nacka och polismännen i Malmö tillsammans med polismorden i Malexander har ställt frågan på sin spets. Var tredje åklagare har tvingats lägga ned brottsutredningar sedan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Högerextremism

2000-01-05 Lenin på svenska

Stefan Lindgren har skrivit en biografi om Lenin. Jag känner inte till om någon svensk författare tidigare har skrivit en biografi om Lenin – jag har i varje fall inte läst någon. Däremot har jag läst flera av de biografier av andra författare, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Den revolutionära rörelsens...

2000-01-02 Fyrkantig analys av Kosovokonflikten

I artikeln "Den humanitära fällan" i Clarté 3/1999 behandlar Henrik Skrak kriget på Balkan och i synnerhet Kosovokonflikten. Artikeln har i och för sig många förtjänstfulla sidor, men jag ska endast uppehålla mig vid de frågeställningar,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Internationell politik övrigt

2000-01-01 Om att läsa sin Säpo-akt

Undertecknad har fått läsa min SÄPO-akt. Den 21/9 1999 besökte jag SÄPO:s arkiv på Polhemsgatan 30, alltså Rikspolisstyrelsens adress . Jag var orolig för att jag inte skulle hinna skriva av materialet under den tid som stod mig till buds – jag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1999-08-01 Kosovo - början och slutet

Kriget mellan NATO-alliansen ledd av USA och Serbien tycks vara över efter drygt 70 dagars NATO-bombningar. Milosevic-regimen har i princip kapitulerat och accepterat att dra tillbaka alla serbiska styrkor från Kosovo. I stället ska en FN-styrka,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kosovo - Serbiens vagga?

 Kosovo – Serbiens vagga?I den serbiska chauvinistiska propagandan heter det att Kosovo är Serbiens vagga, bland annat på grund av att området rymmer en rad serbiska minnesmärken och helgedomar och på grund av att det stod ett viktigt slag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-01-01 Kosovokrisen

När detta skrives, så har den albanska sidan skrivit på ett fredsfördrag i Paris, medan den serbiska sidan hittills har vägrat. Man befarar en serbisk storoffensiv och NATO-bombningar.Arbetartidningens principiella hållning är enkel. Kosovokrisen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Internationell politik övrigt

1999-01-01 Kampanjen mot Lenin: Likriktning mot mitten.

IDet förs för närvarande en borgerliga kampanj, som går ut på att kommunismens brott inte bara var lika stora som nazismens, utan till och med större. Vissa s.k. forskare och författare har räknat och funnit att kommunister vid makten dödade fler...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Socialistisk idédebatt

1998-08-01 Ett väntat valresultat

Resultatet i riksdagsvalet var ingen överraskning , såtillvida att det var väntat att socialdemokraterna skulle gå tillbaka och att de inte längre skulle kunna regera tillsammans med bara centern. Däremot var det få, som hade trott att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Riksdagsval

1998-08-01 Är det verkligen meningsfullt?

Nya Arbetartidningen är en kvartalstidskrift med mycken liten upplaga, under 200 exemplar. Den har existerat i 18 år. Är det verkligen meningsfullt att ge ut en tidning, som når så få? Varför inte lika gärna lägga ner den?Ett krav som man måste...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Socialistisk idédebatt

1998-08-01 Svensk skolpolitik: Falsk valfrihet

Vissa förortsgymnasier i Stockholm har problem med att få elever. Det gäller i första hand gymnasier i invandrartäta områden, exempelvis Skärholmen och Tensta.Inför höstterminen 1998 sökte endast ett 80-tal elever till årskurs 1 på Skärholmens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Kultur

1998-06-01 Försvara svenska språkets ställning

Engelskan har blivit ett världsspråk, som till och med hotar andra språks fortlevnad, däribland svenskan. Engelskans ställning som världsspråk är ett resultat av en lång utveckling, som inleddes på sextonhundratalet, då de första engelska kolonierna...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/2, Kultur

1998-01-11 Kommunistiska Manifestet 150 år

På den "gamla goda tiden", på 60- och 70-talet, höll vi reda på den kommunistiska rörelsens alla bemärkelsedagar. Men efter splittringen av den internationella marxist-leninistiska rörelsen 1977 och splittringen av SKP i Sverige 1980 och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Socialistisk idédebatt

1998-01-09 Krutdurken Kosovo

Albanernas motstånd mot serbiska ockupationsregeringen blir alltmer militant, och den serbiska regimens förtryckarmetoder allt brutalare. De senaste händelserna i Kosovo, där albanernas motstånd mot den serbiska ockupationsregeringen blir alltmer...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Internationell politik övrigt

1998-01-08 När det ser som ljusast ut...

För drygt ett år sedan kunde knappast de ekonomiska prognoserna för 1997, åtminstone i tongivande media i USA, vara mera förhoppningsfulla. "Stark tillväxt med liten arbetslöshet och låg inflation behöver inte sjunga på sista versen. Finns det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Internationell ekonomi

1998-01-04 Sabotörerna som skapade det aktiva motståndet i Norge

Den 21 augusti 1942 inträffade en serie explosioner i statspolisens högkvarter i Oslo. Hjemmefrontens ledning rasade mot den "meningslösa terrorn" och statsminister Nygaardsvold tog avstånd från "individuella aktioner" i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Den revolutionära rörelsens...

1997-10-03 Behöver ett revolutionärt parti en säkerhetspolitik?

I boken "Maoisterna" (Augustsson/Hansén – Ordfronts förlag), som bygger på intervjuer med cirka 15 f.d. SKP:are, heter det att "numera menar de flesta att resultatet /av säkerhetspolitiken/ blev det rakt motsatta, att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/4, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-08-13 Oavsett partifärg

Oavsett partifärg har det alltid hetat från regeringshåll och SÄPO att det inte har förekommit någon åsiktsregistrering i Sverige, dvs. registrering "enbart på grundval av åsikt". Formuleringen skulle naturligtvis tolkas som att det inte...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-08-12 Maoisterna

"Maoisterna" heter en bok, skriven av Lars Åke Augustsson och Stig Hansén, som nyligen utkommit på Ordfronts förlag. Enligt baksidestexten har de skrivit "en personlig berättelse om varför de drogs till den maoistiska rörelsen och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Den revolutionära rörelsens...

1997-08-11 Den missriktade terrorn

Söndagen den 10 juli dog den 29-årige spanske lokalpolitikern Miquel Angel Blanco av skottskador i huvudet på ett sjukhus i San Sebastian. ETA: hade kidnappat Blanco på torsdagen och krävt att den spanska centralregeringen skulle flytta 500...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Strategi och taktik

1997-05-10 Samma gamla visa

LMEricssons beslut att lägga ner stora delar av sin verksamhet i Norrköping ledde till omfattande protester bland de anställda och bestörtning hos i synnerhet Norrköpingsborna. Som grädde på moset hotade Ramquist med att flytta LMEricssons...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/2, Fackligt

1997-05-01 Globaliseringsfällan

Världens ledande maktelit av politiker och företagsledare samlas i San Francisco för att diskutera ekonomin och dess konsekvenser. Räcker det med en femtedel av befolkningen för att hålla världsekonomin igång? Och vad händer med de 80 procent som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/2, Anti-globaliseringen

1997-03-03 Maoisterna

"Maoisterna" heter en bok, skriven av Lars Åke Augustsson och Stig Hansén, som nyligen utkommit på Ordfronts förlag. Enligt baksidestexten har de skrivit "en personlig berättelse om varför de drogs till den maoistiska rörelsen och varför den mötte...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Den revolutionära rörelsens...

1997-02-02 Globaliseringsfällan

Världens ledande maktelit av politiker och företagsledare samlas i San Francisco för att diskutera ekonomin och dess konsekvenser. Räcker det med en femtedel av befolkningen för att hålla världsekonomin igång? Och vad händer med de 80 procent som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, Anti-globaliseringen, 1997/2