Bengt-Olof Lindbergh

2011-08-04 Kinas imperialism

I november 2011 genomför Kommunistisk Parti i Danmark sin tredje kongress. På kongressen ska ett partiprogram antas. Avsnittet om Kina i programförslaget är enligt mitt sätt att se det både meningslöst och felaktigt. I punktform kommer jag att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Kina

2011-06-13 Stigslund 1963-1970

Dikter i svit 1 Affe sa: Om vakterna får tag på barn, på byggena så sätts barnen i fängelse. Mamma och pappa sa: Det är absolut förbjudet att leka på byggena. Absolut förbjudet blev absolut nödvändigt. Jag kröp...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Kultur

2011-05-25 Vänsterpartiets framtid

  Tre riksdagsval i rad har V gått bakåt. För att bryta den trenden har V:s partistyrelse pressenterat dokumentet: Strategi för framtidens vänsterpart. Dokumentet ska behandlas på V:s kongress den 5-8 januari 2011. Enligt dokumentet ska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

2011-05-09 Kan Vänsterpartiet bli en vänsterkraft?

Vänsterpartiets vårbudget har en klar vänsterprofil. V tar ställning mot den ekonomiska politik som förts sedan 1990-talet med prisstabilitet som mål för den ekonomiska politiken och budgettak. V vill att full sysselsättning ska vara målet...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-04-25 Annandag påsk genomfördes landsomfattande manifestationer mot utförsäkringarna

På ett 50-tal orter genomförde Påskuppropet manifestationer mot utförsäkringarna ur sjukförsäkringen. I Stockholm samlades flera hundra på medborgarplatsen. Den förste talaren Erik Videgård, som själv är utförsäkrad sa bland annat: Ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-03-31 Stödet för Påskuppropet mot utförsäkringar växer

På annandag påsk, den 25 april, genomför Påskuppropet mot utförsäkringar manifestationer på ett 40-tal orter. Manifestationerna har stöd av bland annat LO, Handikapporganisationernas samordningsorgan, Sveriges Kristna Råd, Nätverket för Gemensam...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-03-17 Enhetsfronter kan förändra världen

1991 startade jag och en kvinna arbetet för att bilda en Nej till EU-grupp i Solna. Vi började med att dela ut flygblad i hushållen. Trots att vi bara var två var målet att nå de flesta hushåll i Solna. Vi kallade medlemmarna – det var ett 20-tal...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

2006-08-08 Samir Amin: Det liberala viruset

I boken ”Det liberala viruset” uppmanar Samir Amin vänstern att arbeta för att bilda en motkraft till USA-imperialismen. Det liberala viruset är Samir Amins benämning på USA-imperialismen, den amerikanska ideologin, nyliberalismen och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2006/2, USA-imperialismen

2006-01-02 Riksdagsvalet 2006

Det har ingen avgörande betydelse vilket block som vinner riksdagsvalet 2006. För oavsett utgången kommer den politik som förs att vara en högerpolitik.För det första. Arbetslösheten kommer inte att pressas ned. Välfärden kommer att minska eller öka...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2006/1, Riksdagsval

2005-01-11 Nej till insatsförsvaret

Processen att ersätta Sveriges invasionsförsvar med ett insatsförsvar fortsätter, det beslutade riksdagen den 16 december 2004.Hur ska den revolutionära vänstern förhålla sig till den nya inriktningen av försvaret?Den bör vara för ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Bengt-Olof Lindbergh, Övrigt

2004-08-07 Kommentar till EU-parlamentsvalet

Det låga valdeltagandet i valet till EU-parlamentet är glädjande, för det visar tydligt att EU inte har något folkligt stöd. Trots att eliten (monopolkapitalet, staten, EU och de partier och intellektuella som stöder monopolkapitalet, EU och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2004/2, EU

2003-08-01 Den maoistiska vänsterns uppgång, fall och framtid

Från 1967 till 1976 var den maoistiska vänstern i Sverige framgångsrik. Det finns flera orsaker till maoisternas framgångar. Den viktigaste inre orsaken till maoisternas framgång var att de visste exakt vad de ville och att de arbetade hårt för att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Den revolutionära rörelsens...

2003-05-01 Gudrun Schyman och vänsterns rofferi

Genom att propagera för att de välbeställda ska betala hög skatt och sedan slarva eller fuska med sin egen skatt gjorde sig Gudrun Schyman omöjlig som partiledare. När Gudrun Schyman avgick så sa hon: Det är svårt att tillhöra den politiska eliten...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Strategi och taktik

2003-01-05 Vänsterns uppgifter

Världen behöver förändras. Varje dag dör 30 000 barn på grund av att de saknar vatten och mat eller för att de inte får hjälp att bota enkla sjukdomar som exempelvis diarré. 30 000 barn per dag blir 10 950 000 per år. I den rika världen är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/1, Strategi och taktik

2002-09-04 Socialism eller kapitalism

När jag reser runt i Indien frågar alltid indier om hur det är i Sverige. När jag berättar om Sverige ser jag att de tycker att jag beskriver ett paradis. Är det nödvändigt att förbättra ett land som uppfattas som ett paradis av fattiga människor?...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh

2002-09-03 För socialism, välfärd och fred

1997 tog KPML(r) initiativ till Enhetsinitiativet. Syftet var att samla människor som ville kämpa för inhemska klasskampskrav som 6-timmars arbetsdag och liknande. Vid det första riksmötet 1997 deltog 250 personer, och organisationen hade 900...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Strategi och taktik

2001-10-03 Ny handelsrunda

På WTO-mötet i Qatars huvudstad Doha beslutade 142 handelsministrar att starta en ny handelsrunda. Den nya rundan ska förhandla om regler för investeringar, konkurrens och offentlig upphandling samt försöka minska handelshinder och tullar. Om den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/3, Internationell ekonomi

2001-05-10 Riksdagsvalet 2002

Riksdagsvalet 2002 kan användas till att stärka både tidskriften och föreningen Nya Arbetartidningen. För att starta en debatt klargör jag vad jag anser. I riksdagsvalet kommer det inte att finnas något parti som kan eller vill försvara den svenska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/2, Riksdagsval

2001-05-08 IMF, WTO och Världsbanken för en mördarpolitik

IMF, WTO och världsbanken är medskyldiga till att 30 000 barn dör varje dag på grund av att de saknar mat, vatten eller enkel sjukvård och att 800 miljoner människor är undernärda. Sedan 1970-talet har IMF och Världsbanken tvingat ett 70-tal...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/2, Tredje världen

2001-05-04 11 punkter om kravallerna i Göteborg

Polisen är ansvarig för att stenkastarna kunde förstöra så mycket, främst genom att avspärra Hvitfeldska gymnasiet med containrar och skapa ett krigsliknande tillstånd med kvarhållanden, registrering och visitering av fredliga demonstranter....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Anti-globaliseringen

2001-02-02 11 punkter om kravallerna i Göteborg

1. Polisen är ansvarig för att stenkastarna kunde förstöra så mycket, främst genom att avspärra Hvitfeldska gymnasiet med containrar och skapa ett krigsliknande tillstånd med kvarhållanden, registrering och visitering av fredliga demonstranter....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2001/2, Anti-globaliseringen, Bengt-Olof Lindbergh

2001-01-08 Attac Sverige - ta det onda med det goda!

Kommer Attac Sverige att få någon politisk betydelse? Troligtvis inte, men jag hoppas att jag har fel, för organisationen har tagit ställning för de fattiga mot de rika och för socialliberialism mot nyliberialism. Attac Sverige prioriterar följande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Anti-globaliseringen

2001-01-07 Lenins teorier

Inom den svenska vänstern finns det två felaktiga förhållningssätt till Lenins teori om proletariatets diktatur. Det ena förhållningssättet står KPML(r) för. De stöder Lenins teori helt och hållet. KPML(r):s linje medför att de aldrig kommer att få...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Socialistisk idédebatt

2001-01-03 100000 familjer fast i fattigdom

Vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom. Det visar en undersökning som gjorts av Tor-Björn Hjort och Taipo Salonen för Hyresgästernas Riksförbund. Via intervjuer av fattiga så har forskarna kunnat urskilja sju fattigdomsfällor. Jag citerar Vår...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Social och ekonomisk politik

2000-12-10 Rösta mot den öpna högern!

Oavsett om vi får en socialdemokratisk eller borglig regering efter riksdagsvalet 2002 så kommer regeringen att bedriva en högerpolitik. Under nuvarande mandatperiod så har regeringen: Sålt ut Telia och sänkt skatterna. Genom att sälja ut statlig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/3, Riksdagsval

2000-05-09 Vänsterpartiet efter kongressen: Svagheterna heter makt och mobilisering

Är Vänsterpartiet (VP) ett antikapitalistiskt parti? Försvarar VP välfärden? För att få svar på de frågorna har jag läst det förslag till partiprogram som behandlas på kongressen när det här skrivs. På den första frågan svarar jag nej. Och på den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2000/2, Strategi och taktik

1999-08-01 V och vårbudgeten

Jag anser att det var rätt av Vänsterpartiet att stödja vårbudgeten. Och det av följande själ:Vårbudgeten har några bra sidor: exempelvis påbörjas införandet av maxtaxa på dagis. Vänsterpartiet kan inte få ut så mycket av ett samarbete med (s)...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/2

1999-01-01 Bra analyser, men tyst om socialismens misslyckanden

 Den 3-5 januari 1999 genomförde KPML(r) sin tolfte kongress. Eftersom kongressen inte ändrade partiprogrammet är jag helt övertygad om att KPML(r) kommer att fortsätta som ett litet parti utan verkligt inflytande. Det avgörande felet är att de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1

1999-01-01 Lenin - ett försvar

I radion sa Ung Vänsters ordförande Jenny Lindahl att Lenin hade några positiva sidor. Hennes framträdande i radion har startat en opinionskampanj mot Lenin.Jag anser att Lenin handlade i huvudsak riktigt. 1917 pågick ett världskrig där alla länder...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1

1998-08-01 Bygg ML-parti!

Bengt-Olof Lindbergh i AT:s redaktion: Arbetarklassen och nationen befinner sig i ett svårt läge. Sedan mitten av 1980-talet har politiken drivits åt höger. Resultatet av högerpolitiken ser vi:Arbetslöshet. Sociala nedskärningar. Kapitalets makt har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/3, Socialistisk idédebatt

1998-06-01 Sossar eller borgare i regeringen? Ingen avgörande skillnad

Det finns skillnader mellan en borgerlig och en socialdemokratisk regering, men dessa är så små att det saknar avgörande betydelse för demokratin och välfärden om vi får en borgerlig eller socialdemokratisk regering efter valet 1998.I valrörelsen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/2, Riksdagsval

1998-01-07 Vänsterns väg: Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna

"En ny kraft inför valet 98. Rättvisepartiet Socialisterna." Citatet är från tidningen Offensiv nummer sju. Att RS kommer att få noll procent av rösterna har ingen betydelse för Offensivs redaktion, för den har bestämt sig för att RS är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Strategi och taktik

1998-01-06 Avtalsrörelsen: Pappers avtal inte alls bra

Pappers blev först ut i årets avtalsrörelse. Avtalet som är treårigt ger två och en halv procent, plus löneglidning som beräknas bli en halv procent. I LO-Tidningen (1/1998) prisas avtalet av följande skäl: Avtalet håller sig inom LO-förbundens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Fackligt

1998-01-02 Vänsterns väg: Vänsterpartiets valplattform

Vänsterpartiets valplattform innehåller många krav som jag stöder, men trots det kommer jag inte att rösta på VP. Orsaken till det är att jag inte litar på att VP kommer att ta kamp för kraven. Följande krav stöder jag: Arbete åt alla ska vara ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Riksdagsval

1997-08-03 Proletariatets diktatur - ett mål för vänstern?

Bör proletariatets diktatur vara ett mål för den revolutionära vänstern? Innan jag börjar besvara den frågan gör jag en sammanfattning av vad proletariatets diktatur är. Sammanfattningen bygger på Lenins bok Staten och revolutionen. Staten är ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/3, Socialistisk idédebatt

1997-05-04 Fempunktsprogrammet från regeringen: En otillräckligt satsning

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/2, Social och ekonomisk politik

1997-05-03 Enhetsinitiativ mot högerpolitik

"Enhetsinitiativet syftar till att få till stånd en samling mot högerpolitiken över partigränser, facktillhörighet och etniska gränser. Låt oss samlas kring det vi är överens om och lägga åsiktsskillnader i övrigt åt sidan." Ovanstående...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/2, Strategi och taktik