Jan-Erik Gustafsson

2007-08-01 Den globala härskarklassen oroar sig för framtiden

Den globala härskarklassen oroar sig för löntagares och ungdomars radikalisering. Det visar en 90-sidig rapport från det brittiska försvarsdepartementet med titeln Globala strategiska trender 2007-2036 från januari 2007. Den visar på det tänkesätt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2007/2, Internationell politik övrigt

2006-01-01 Det handlar inte bara om tjänstedirektivet

Det handlar inte bara om tjänstedirektivetEU utsätter medlemsländerna ständigt för nya direktiv och lagar. Här är några exempel från november och december 2005.10 november 2005 – postdirektivetEU-kommissionen lanserar ett allmänt sam­råd om...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2006/1, EU

2005-01-04 EU:s rättighetsstadga är ett hot mot löntagarna

Europeiska Unionens stadga om de mänskliga rättigheterna omfattar artiklarna 61–114 i del II av konstitutionsförslaget. Stadgan antogs ursprungligen genom en deklaration av EU:s regeringschefer vid toppmötet i Nice 2000. Den lyftes helt sonika utan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Jan-Erik Gustafsson, EU

2005-01-03 Bolkesteins tjänstedirektiv

Ett nej till Bolkesteins tjänstedirektiv är också ett nej till EU-konstitutionen. Det är inte alltför vanligt att Europafacket anmäler avvikande mening till ett initiativ till EU-lagstiftning. Men när det gäller tjänstedirektivet kräver...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Jan-Erik Gustafsson, EU

2004-08-07 Europaparlamentet – en oundgänglig institution

I juni 2004 hölls val i EU:s medlemsländer till en institution som officiellt benämns Europaparlamentet. För kritiska samhällsmedborgare och löntagare över hela världen är det nödvändigt att klargöra hur EU:s användning av termen ”parlament” bygger...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2004/2, EU

2003-10-07 Förslaget till EU-grundlag leder tlll en totalitär EU-stat

EU:s förslag till ny författning, EU-grundlagen, presenterades för regeringscheferna på toppmötet i Saloniki i juni. Den ska nu debatteras i EU och ansökarländerna under tidig höst för att på nytt behandlas av regeringscheferna i oktober. Vad...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2003/3, EU

2003-01-06 Europafacket säger ja till överstatlighet

Europafacket, i vilket de svenska centralorganisationerna LO, TCO och Saco ingår, deltar som observatör i EU:s framtidskonvent. I oktober lämnade dess verkställande utskott sina synpunkter på en ny EU-grundlag till EU-konventets ordförande Giscard...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2003/1, EU

2001-06-23 Jag var i Göteborg ...

Jag var i Göteborg under EU-toppmötet. Under de omständigheter som rådde kan EU-motståndet glädjas åt den största demonstrationen någonsin mot EU i Sverige, när mellan 16000 och 20 000 fyllde Götaplatsen på fredagskvällen. Demonstrationståget, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2001/2, Anti-globaliseringen, Jan-Erik Gustafsson

2001-05-03 Jag var i Göteborg...

Jag var i Göteborg under EU-toppmötet. Under de omständigheter som rådde kan EU-motståndet glädjas åt den största demonstrationen någonsin mot EU i Sverige, när mellan 16000 och 20 000 fyllde Götaplatsen på fredagskvällen. Demonstrationståget, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2001/2, Anti-globaliseringen

2000-05-02 Fransk arbetstidsförkortning leder till EU-anpassad arbetskraft

Fransk arbetstidslag har blivit ett verktyg för omstrukturering och flexibilisering av företag och myndigheter. Jag talade i maj här i Paris med en postanställd. Hon hade läst en artikel i en fransk tidning om hur vi i rask takt lägger ner det ena...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2000/2, EU