Nada Al-Rubalee

2005-01-08 Motstånd är legitimt

Brev från Irakiska Patriotiska Alliansen Den irakiska motståndsrörelsen konfronterar den illegitima och brutala sionist-imperialistiska ockupationen av Irak. Vårt motstånd är legitimt enligt FN-stadgan, inbegripet rätten att göra väpnat motstånd....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Nada Al-Rubalee, Irakkriget