Författare > Lars Åke Karlgren
1998-01-01 00:00

Västra Götalands län: Experiment i politisk styrning

Kategori: Lars Åke Karlgren, 1998/1, Social och ekonomisk politik

I januari 1999 kommer 149 ledamöter att samlas i det nya regionfullmäktige för Västra Götalands län i Vänersborg.

Det nya länet är en sammanslagning av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Göteborgs kommun. Den nya administrativa enheten är ett "experiment" enligt regeringen, eftersom det inte enbart kommer att syssla med sjukvårdsfrågor som de traditionella landstingen. Flera andra frågor har nämligen flyttats ned från central statlig nivå till regional nivå.

Många kritiker ser detta som en EU-anpassning. Så är det, men det är ändå inte hela sanningen. Under trettio års tid har det nämligen varit diskussioner att ändra länsgränserna. Framför allt är det Göteborgs och Bohus län som varit föremål för utredningar. Men under senare år har verkligheten överskridit länsgränserna. Samarbetet mellan Bohus- och Älvsborgslandstingen på sjukvårdsområdet har i och med bygget av NÄL, det nya storsjukhuset mellan Trollhättan och Vänersborg, inneburit att de administrativa enheterna luckrats upp. Med eller utan EU hade en sammanslagning ändå så småningom varit en nödvändighet för att slippa komplicerade samarbetsavtal mellan Bohuslän, Älvsborg och Göteborgs kommun.

Processen för att nå fram till en sammanslagning har gått genom kommunerna och de politiska partierna. När det gäller kommunerna har folkomröstning arrangerats i några kommuner i Skaraborgs län, på gränsen mot Jönköpings och Örebro län. I övrigt har kommunledningarna varit positiva. För de politiska partiernas del har socialdemokraterna varit drivande i sammanslagningen. De mest kritiska partierna är miljöpartiet och i någon mån moderaterna. Carl Bildt har till och med lovat att riva upp beslutet om han kommer i regeringsställning igen.

Den huvudsakliga kritiken går ut på att det blir en ökad centralisering av sjukvårdspolitiken, dvs. att länet blir för stort. Det är visserligen en kritik som man måste ta hänsyn till, men å andra sidan blir det nya länet varken störst till ytan eller till folkmängden. Eller är det så att demokratin automatiskt minskar när folkmängden eller ytan ökar?!

Många av förespråkarna för länet har istället betonat det nya innehållet i organisationen. Flera nya frågor har decentraliserats från staten till regionen, länsstyrelsen och landshövdingen förlorar makt till förmån för direktvalda ledamöter i det nya regionfullmäktige. Vid sidan om sjukvårdspolitiken, som fortfarande är den klart dominerande frågan, kommer regionens ledamöter att besluta i frågor om miljön, kollektivtrafiken, kulturen och turismen.

Valet i september i år innebär att väljarna i västra Sverige kommer att välja sina representanter till regionfullmäktige i Vänersborg. Vad kommer det att innebära för folket i Västra Götaland? Den frågan kommer inte att kunna besvaras förrän en bit in på 2000-talet.

Lars Åke Karlgren