Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2011-05-25 16:28

Vänsterpartiets framtid

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

 

 

 

Tre riksdagsval i rad har V gått bakåt. För att bryta den trenden har V:s partistyrelse pressenterat dokumentet: Strategi för framtidens vänsterpart. Dokumentet ska behandlas på V:s kongress den 5-8 januari 2011.

 

Enligt dokumentet ska V prioritera följande frågor:

 

Välfärdspartiet. V håller på att lansera sig som välfärdspartiet. V motsätter sig privatiseringar och är för en större offentlig sektor. Enligt dokumentet handlar en förbättrad välfärd inte enbart om att tillföra resurser, utan också om att ge brukare och personal ökad inflyttande.

 

Kommentar: Bra. Problemet är V:s trovärdighet som välfärdsparti. Vid valet 2010 gick V till val på högerns skattesänkningar samt Socialdemokraternas och högerns budgettak. I riksdag, landsting och kommuner har V:s representanter röstat för sociala nedskärningar och privatiseringar. Om V ska bli ett trovärdigt välfärdsparti måste de sluta säga en sak och göra en annan.

 

En politik för det nya arbetslivet. V ska arbeta mot försämringar av fackliga rättigheter, anställningstrygghet och arbetslöshetsförsäkringen. Dokumentet tar upp att arbetslivet har förändrats sedan 1990-talet och att det nya arbetslivet ställer högre krav på utbildningsväsendet. V ska bli det parti som tydligast lyfter fram behovet av en förbättrad yrkesutbildning på gymnasienivå. V ska även arbeta för att alla får rätt att utvecklas på arbetsmarknaden. V ska arbeta för full sysselsättning genom att föreslå investeringar för ökat kvalitet i välfärden, i framtidens infrastruktur och bostäder.

 

Kommentar: Bra. Jag saknar bara att försvaret av kollektivavtalen inte lyfts fram tydligare. Försvaret av kollektivavtalen är en av de viktigaste kampuppgifterna för att hindra att arbetarklassens sociala och ekonomiska position inte pressas tillbaka.

 

Välfärdsfeministerna. V ska bli det parti som uppfattas som välfärdsfeministerna. Exempelvis så ska V lyfta fram krav på en förbättrad barn- och äldreomsorg. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv.

 

Miljöpolitik för jämlikhet. V ska visa hur miljön kan förbättras samtidigt som arbete och välfärd skapas. V vill att miljö- och näringspolitik kombineras. V vill särskilt lyfta fram miljöfrågor som ökar jämlikheten, som exempelvis en utbyggd kollektivtrafik.

 

Kommentar: Bra men otydligt. Så som jag ser det kan vänstern bara ha ett mål för miljöpolitiken: En rättvis fördelning av världens resurser. Om världens produktiva yta delas på antalet människor så får varje människa 1,8 globalhektar. Varje svensk använder 5.9 globalhektar. Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som svenskarna så skulle vi behöva nästa 3 jordklot. 2050 kommer vi att vara 2,3 miljarder människor fler. Det leder givetvis till att den produktiva ytan per människa minskar.

 

Hål ihop mot rasismen. V bekämpar rasismen genom att arbeta för allas rätt till arbete, bostad och utbildning.

 

Kommentar: Bra. Arbetslöshet, bostadsbrist och en skola som många lämnar med bristfälliga kunskaper är en utmärkt grund för rasismen.

 

I dokumentet står det att V vill samarbeta med fackföreningsrörelsen, hyresgäströrelsen och miljörörelsen. Det är märkligt att V inte nämner fredsrörelsen. I dokumentet nämns inte heller någon internationell fråga. Även det är märkligt för fredsarbete och internationellt solidaritetsarbete är viktiga kampuppgifter för vänstern. Dessutom kan vänstern både vara stolt och glad över sitt solidaritets och fredsarbete. Det var vänstern som hindrade krig mellan Norge och Sverige i samband med unionsupplösningen 1905. Det var vänstern som stödde den valda regeringen i Spanien under inbördeskriget 1936- 1939. Det var vänsten som organiserade stödd för Vietnams folk mot USA:s angreppskrig.

 

Text och foto

Bengt-Olof Lindbergh