Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1998-01-02 00:00

Vänsterns väg: Vänsterpartiets valplattform

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Riksdagsval

Vänsterpartiets valplattform innehåller många krav som jag stöder, men trots det kommer jag inte att rösta på VP. Orsaken till det är att jag inte litar på att VP kommer att ta kamp för kraven.

Följande krav stöder jag:

  • Arbete åt alla ska vara ett överordnat krav i den ekonomiska politiken.
  • Arbetstidsförkortningen ska inledas.
  • En radikal omfördelning från företag och högavlönade till arbetslösa och lågavlönade.
  • Ökade resurser till kommuner och landsting och utveckling av den generella välfärden.

Enligt Vänster Press (VP:s medlemstidning) innehåller valplattformen krav som kan uppnås under den kommande mandatperioden. Så som jag bedömer det politiska läget finns det ingen som helst möjlighet att kraven ska kunna genomföras under den kommande mandatperioden. VP:s krav kan endast genomföras om socialdemokraterna röstar för dem i riksdagen. Socialdemokraterna kommer inte att rösta på VP:s krav eftersom de går tvärs emot EU:s konvergenskrav, som socialdemokraterna stöder.

För att genomföra VP:s krav krävs en masskamp som är så bred och stark att riksdagen måste anpassa sig till den. Strejkerna och protestaktionerna i Frankrike visar vad som krävs för att föra politiken till vänster.

Det är tråkigt att behöva konstatera att det inte finns något vänsteralternativ att rösta på. Trots att det politiska läget är mörkt så går det att arbeta politiskt. Vänstermänniskor som inte vill rösta på VP uppmanar jag att:

  • Rösta blankt.
  • Stöd namninsamlingen för en ny folkomröstning om EU.
  • Delta i de protestaktioner som genomförs för arbete och välfärd. Ta ansvar för att de blir så breda och starka att kraven genomförs.

Bengt-Olof Lindbergh