Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1998-01-07 00:00

Vänsterns väg: Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Strategi och taktik

"En ny kraft inför valet 98. Rättvisepartiet Socialisterna." Citatet är från tidningen Offensiv nummer sju. Att RS kommer att få noll procent av rösterna har ingen betydelse för Offensivs redaktion, för den har bestämt sig för att RS är ett framgångsrikt alternativ. När Offensiv analyserade Rättviselistans valresultat i EU-valet – det var noll procent – skrev tidningen att det var en stor framgång.

I september 1997 omvandlades Arbetarförbundet Offensiv till RS. Kongressen antog inget partiprogram utan nöjde sig med ett kort tolvpunktsprogram som antogs utan debatt. Tolvpunktsprogrammet är i stort sett identiskt med AFO:s program, därför är det inte konstigt att det antogs utan debatt.

Kongressens största debatt gällde när Offensiv skulle bli veckotidning. När detta skrivs har Offensiv kommit ut med två nummer som veckotidning. Tidningens uppgift sägs vara att organisera och vägleda RS arbete. Artiklarna är korta och välskrivna och handlar främst om RS kampanjer mot rasism, sociala nedskärningar och polisvåld. För den som inte är medlem i RS är beskrivningen av RS styrka löjeväckande.

Kongressens andra stora debatt gällde valet. Kongressen beslutade att RS ska ställa upp i riksdagsvalet och i några landstings- och kommunalval.

Eftersom RS har unga och aktiva medlemmar och drivar många i huvudsak bra kampanjer, så tror jag att RS kommer att växa. Men med nuvarande program och arbetsstil kommer de inte att klara av att samla fler än några tusen. Den slutsatsen drar jag av följande skäl:

 • RS program är för outvecklat för att ge vägledning för den revolutionära vänstern.
 • RS ständiga kampanjer sliter ut kadern.
 • Många RS-medlemmar kommer att passiviseras när de märker skillnaden mellan Offensivs beskrivning av RS styrka och RS styrka i verkligheten.

Bengt-Olof Lindbergh

Fakta om Rättvisepartiet Socialisterna

RS är den svenska sektionen av Kommittén för en arbetarinternational, CWI. Partiet har lokalavdelningar i hela Sverige och ger ut veckotidningen Offensiv som har 2000 prenumeranter .

Arbetarförbundet Offensivs förre ordförande Per-Åke Westerlund är ordförande för RS.

RS tolvpunktsprogram innehåller följande krav:

 1. För en kraftig upprustning av vård, omsorg och skola
 2. Höjda barnbidrag – 900 kronor i månaden. 90 % i A-kassa, sjukersättning och föräldrapenning.
 3. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Minst 13 000 i månadslön. Nej till ny arbetstidslag.
 4. Avskaffa pamplöner och fallskärmar.
 5. Demokratiska och kämpande fackföreningar.
 6. Försvara ATO.
 7. Gemensam kamp svenskar och invandrare.
 8. Garantera ungdomar riktiga jobb eller meningsfull utbildning med studielön.
 9. För alla kvinnors rätt till sina kroppar och sina liv.
 10. Full insyn och vetorätt för fackföreningar, miljöorganisationer och lokalbefolkning vid alla projekt som hotar miljö och natur.
 11. Skrota EU och EMU.
 12. Stora företag och banker i offentlig ägo under arbetarkontroll. Demokratisk planering av ekonomin, behoven ska styra.