Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2003-01-05 00:00

Vänsterns uppgifter

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/1, Strategi och taktik

Världen behöver förändras. Varje dag dör 30 000 barn på grund av att de saknar vatten och mat eller för att de inte får hjälp att bota enkla sjukdomar som exempelvis diarré. 30 000 barn per dag blir 10 950 000 per år. I den rika världen är arbetarklassen oförmögen att försvara sociala, ekonomiska och demokratiska rättigheter.

Vänstern har ett ansvar för att förändra världen. Av de vänstergrupper som finns vänster om Vänsterpartiet är det ingen som kan göra så mycket själv. Men om alla enar sig kring några krav så ökar möjligheterna att förändra världen. De flesta vänstergrupper kan nog ena sig bakom följande uppgifter:

  • Bekämpa USA:s strävan efter världsherravälde.
  • Håll Sverige utanför EMU och få Sverige ut ur EU.
  • Försvara och utveckla välfärden. Nej till alla sociala nedskärningar.
  • Stöd den fattiga världen mot den rika.
  • Gå till val på en gemensam valplattform i kommunalvalen 2006.
  • Pressa regeringen att föra en utrikespolitik som inte för oss in i krig.

Genom att bedriva riksomfattande kampanjer på arbetsplatser och i bostadsområden kan de här kraven få ökat stöd. Nu när ungdomarna går åt vänster har en enad vänster möjligheter att få med sig ungdomar i politiskt arbete.

Att vänstern agerar gemensamt medför inte att dess inre meningsskiljaktigheter upphör. Därför kommer ett enat agerande även att leda till debatt om meningsskiljaktigheterna. Jag är säker på att de ståndpunkter som Nya Arbetartidningen står för kommer få ökat stöd om det förs debatt. Jag utgår ifrån att alla vänstergrupper är lika säkra på sin politik. Om de är det så behöver ingen vänstergrupp vara rädd för debatt. Jag anser att vänstern har följande fel:

  1. Det finns vänstergrupper och enskilda vänsteraktivister som har Kina, Vietnam, Kuba eller Nordkorea som förebild. Den vänstern har inte förstått – eller är motståndare till – den viktigaste erfarenheten av socialismens nederlag. Nämligen att socialismen bara kan byggas med folkets frivilliga och aktiva stöd. Det innebär att i ett socialistiskt samhälle måste de som vill återinföra kapitalismen ha full frihet att arbeta för det. Dock kommer statens våldsapparat att användas mot dem som vill återinföra kapitalismen med hjälp av sabotage, statskupper och liknande. Demokrati medför att kommunisterna alltid måste kämpa hårt får att behålla makten. Det minskar risken för att de ledande kommunisterna ska utvecklas till en ny överklass som omvandlar socialismen till statskapitalismen.
  2. Inom vänstern finns det grupper och enskilda som är trotskister, stalinister eller reformister. Problemet med det är: Trotskisterna har aldrig lyckats få makten i något land. Stalinisterna har aldrig lyckats utveckla socialismen, tvärtom har de omvandlat socialistiska länder till statskapitalistiska. Reformisterna bidrar till kampen för välfärd. Men de har inte avskaffat kapitalismen i något land.
  3. Inom vänstern finns det grupper och enskilda som bara vill samarbeta med likasinnade. Den linjen omintetgör möjliga segrar. I många frågor är det nödvändigt att samarbeta med högern, ett aktuellt exempel är folkomröstningen om EMU, där även människor med högerns värderingar måste rösta nej för att nejsidan ska vinna.

De felaktiga vänsteridéerna utgör ett hinder för ett stort vänstergenombrott. Men de politiska bristerna är inte så stora att vänstern inte skulle kunna bli en rikspolitisk kraft inom några år. För inom vänstern finns en frisk vilja att kämpa mot orättfärdiga krig, svält, sociala nedskärningar och för den fattiga världen. De idéerna har en ljus framtid i ett långt perspektiv på några hundra år.

De felaktiga vänsteridéerna måste bekämpas för att det ska kunna skapas ett starkt kommunistiskt parti. Nya Arbetartidningen kan fylla en viktig funktion i kampen mot de felaktiga vänsteridéerna genom att kritisera och debattera dem.

Några läsare tycker nog att det är konstigt att jag både uppmanar till kamp mot vänsterns idéer och till enhet inom vänstern. Att jag vill ha enhet beror på att vänstern står rätt i den viktiga motsättningen mellan arbete och kapital. Att jag vill ha en ökad kamp mot felaktiga vänsteridéer beror på att de flesta vänstergrupper står fel i motsättningen mellan en politik som leder till kommunism och en som leder till statskapitalism eller kapitalismens bevarande.

Bengt-Olof Lindbergh