Nyheter
2011-05-27 15:49

Vad ska arbetarrörelsen göra åt skolan?

Kategori: Nyheter

Tisdag 31 maj

Finns alternativ till Björklunds skolpolitik? I så fall vilka? Med anledning av den under våren heta skolpolitiska debatten anordnar vi ett möte om skolan, med följande medverkande deltagare: Mikael Damberg, Wiwi Anne Johansson, Maciej Zaremba, Per Thullberg och Mats Öhlin. Moderator: Per Sundgren.
Kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 50 kr