Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1999-08-01 19:01

V och vårbudgeten

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/2

Jag anser att det var rätt av Vänsterpartiet att stödja vårbudgeten. Och det av följande själ:

  • Vårbudgeten har några bra sidor: exempelvis påbörjas införandet av maxtaxa på dagis.
  • Vänsterpartiet kan inte få ut så mycket av ett samarbete med (s) eftersom det har fungerat som stödparti åt (s) i många år.
  • Om vänsterpartiet inte givit sitt stöd hade (s) gjort upp med något eller några borgerliga partier. Den budgeten hade troligtvis blivit sämre än den som (s) gjorde med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
  • Vänsterpartiets stöd till vårbudgeten utgör inget hinder för att utveckla folklig kamp mot de dåliga sidorna av vårbudgeten. Exempelvis tror jag att det är möjligt att organisera protester mot att gränsen för frikort på medicin har höjts från 1300 kr till 1800 kr.

De väljare som röstade på Vänsterpartiet och trodde att något av kraven i valplattformen skulle genomföras kommer att bli besvikna. Plattformen innehåller bland annat följande krav:

  • Att arbete åt alla ska vara ett överordnat krav i den ekonomiska politiken.
  • Att en arbetstidsförkortning ska inledas
  • En radikal omfördelning från företag och högavlönade till arbetslösa och lågavlönade.
  • Ökade resurser till kommuner och landsting och en utveckling av den generella välfärden. (Plattfomen s. 15.)

Kraven i valplattformen är bra, men de kommer inte att genomföras så länge vänsterpartiets väljare tror att det kan ske genom att de röstar på vänsterpartiet vart fjärde år. Kraven kan endast genomföras om det utvecklas en bred folklig kamp för dem.

Bengt-Olof Lindbergh