Nummer > 2005/1
2005-01-01 14:47

Upphäv beslutet att inte ge RKU bidrag!

Kategori: 2005/1

Nya Arbetartidningen, NAT, kräver att statens beslut (via Ungdomsstyrelsen) att inte ge bidrag till Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, upphävs. NAT anser att det är en mycket allvarlig inskränkning av de demokratiska fri- och rättigheterna att inte ge bidrag till RKU, eftersom det kraftigt försvårar för RKU att använda sig av yttrande- och organisationsfriheten. En ungdomsorganisation har mycket svårt att finansiera sin verksamhet utan bidrag, eftersom ungdomar har lite pengar och därmed inte kan skänka så mycket pengar till sin egen organisation.

Staten tog beslutet att inte ge bidrag till RKU efter det att Liberala Ungdomsförbundet, LUF, och massmedia drivit en kampanj mot RKU. NAT anser att det är mycket allvarligt att högern och massmedia lyckats med att få staten att inskränka de demokratiska fri- och rättigheterna.

Staten motiverar beslutet att inte ge RKU bidrag med att det finns formuleringar i RKU:s politiska plattform som inte uppfyller statens demokratikrav på ungdomsorganisationer. NAT anser att staten inte ska ha några åsikter om organisationers politiska plattformar. NAT anser att det bara finns ett giltigt skäl att inte ge bidrag till organisationer och det är om de bedriver brottslig verksamhet, som exempelvis hets mot folkgrupp. Det är belagt att RKU har övervakats av SÄPO sedan 1994, då RKU bildades, och åtminstone fram till 1998. Under de åren upptäckte SÄPO inte några brottsliga handlingar. RKU bedriver ett helt vanligt politiskt arbete med studiecirklar, flygbladsutdelning och så vidare.

NAT delar inte RKU:s uppfattningar i allt, men detta är i sammanhanget oväsentligt. Det viktiga är att detta är en principiell fråga, att ett statligt organ inte ska ägna sig åt att recensera sig politiska organisationer i fråga om inställning till demokratin utan endast ta hänsyn till om de bedriver kriminell verksamhet eller inte. Vilken organisation står på tur efter RKU?

Nya Arbetartidningens redaktion

www.ungdomsstyrelsen.se
www.rku.nu