Författare > Redaktionen
2001-05-09 00:00

Terror i USA

Kategori: Redaktionen, 2001/2, Internationell politik övrigt

Nya Arbetartidningen fördömer terroristattackerna den 11 september i USA med fyra kapade plan och runt 5000 människor dödade i World Trade Center, Pentagon och i flygplanen. Passagerarna och de som arbetade i World Trade Center saknade militär anknytning – de var kort sagt oskyldiga. Den rörelse som urskiljningslöst dödar oskyldiga kämpar inte för ett rättfärdigt mål, ty medlen korrumperar alltid målet.

Nya Arbetartidningen har alltid tagit avstånd från terror, varhelst den förekommer. Det gäller supermakternas terror, statsterror som den Israel utövar mot Palestina, och enskild, individuell terror. Motterror kan endast försvaras då folket självt är utsatt för terror, som till exempel under den nazityska ockupationen under andra världskriget.

Terroristdåden i USA är dessutom helt kontraproduktiva. De har ökat uppslutningen kring den amerikanska ledningen liksom kring USA som stat. Följden kan bli en anti-islamsk front och isolering av den islamska världen. Terror som inte kan kontrolleras representerar ett hot mot nästan alla statsledningar, och därför har USA fått ett massivt stöd. Följden kan också bli ökad repression i USA och i de olika imperialistiska staterna, en repression som alltså är riktad mot arbetarklassen och folket. USAs vedergällning kommer inte bara drabba den terroristgrupp som misstänkts ha utfört dåden, utan också det land som härbärgerat gruppen i fråga – och lika gärna också en oskyldig civil omgivning som ingenting haft med dåden att skaffa. Hämnden kan slå blint.

Terrorister är reaktionens hantlangare. Terrordåden är också ett slag mot den progressiva rörelsen, mot alla dem som kämpar för befrielse och social rättvisa, för en bättre värld. Nu har USA-imperialismen fått bästa tänkbara förevändning för att säkra sin världshegemoni med alla lämpliga medel, inklusive terror i massiv skala.

Nya Arbetartidningens redaktion