Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2011-03-31 16:52

Stödet för Påskuppropet mot utförsäkringar växer

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

 

 

På annandag påsk, den 25 april, genomför Påskuppropet mot utförsäkringar manifestationer på ett 40-tal orter. Manifestationerna har stöd av bland annat LO, Handikapporganisationernas samordningsorgan, Sveriges Kristna Råd, Nätverket för Gemensam Välfärd och Resurs.

2008 ändrades sjukersättningsreglerna så att sjuka kan utförsäkras efter 180 sjukskrivningsdagar. Årsskiftet 09/10 utförsäkrades den första gruppen sjukskrivna.

Diakonen Maria Larsson i Visby är aktiv i arbetet mot utförsäkringar. I sitt arbete har hon sett hur utförsäkringarna drabbar människor. Till Fria Tidningen (28/2) säger hon:

”Andelen ensamstående kvinnor med barn som kommer till oss ökar. De har inte råd att köpa mat, skor eller glasögon till barnen. De är ofta helt förtvivlade, på gränsen att ta livet av sig.”

Sveriges Kristna Råd har skrivit ett öppet brev till regeringen. I brevet framförs följande krav:

Svårt sjuka människor måste kunna få sin sjukpenning förlängd utan att behöva ge sig ut och söka jobb under sin sjukskrivning.

Människor ska inte ställas utanför alla försörjningsmöjligheter därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gör olika bedömningar av deras arbetsförmåga –gemensamma bedömningar, giltiga och gällande i båda systemen måste göras.

För människor som inte längre bedöms ha rätt till sjukersättning eller arbetslöshetsersättning måste det finnas en möjlighet att få försörjningsstöd från socialtjänsten även om man exempelvis äger den bostad man bor i.

Människor ska inte behöva säga upp en trygg anställning eller gå ut i arbetslöshet på grund av att de nått en tidsgräns i sjukförsäkringen.

Läs det öppna brevet!

Bengt-Olof Lindbergh