Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1998-06-01 08:52

Sossar eller borgare i regeringen? Ingen avgörande skillnad

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/2, Riksdagsval

 

Det finns skillnader mellan en borgerlig och en socialdemokratisk regering, men dessa är så små att det saknar avgörande betydelse för demokratin och välfärden om vi får en borgerlig eller socialdemokratisk regering efter valet 1998.

I valrörelsen kommer socialdemokraterna och de borgerliga partierna att angripa varandra, men skillnaderna mellan socialdemokraterna och de borgerliga partierna är dock inte större än att de tillsammans har:

 1. Fört Sverige in i EU.
  Medlemskapet i EU medför att demokratin sätts ur spel. Vi får välja vilka som ska ingå i riksdagen, men den riksdag vi väljer är underordnad EU:s ministerråd och kommission.
  Riksdagen har rätt att anta en budget, men budgeten måste följa EU:s konvergenskrav.
 2. Stärkt kapitalets makt.
  Efter valutaregleringens avskaffande har regeringen bara ett verktyg att stoppa valutautflöde, nämligen att fatta beslut som gynnar kapitalet.
 3. Minskat statens inkomster.
  1990 genomförde socialdemokraterna och folkpartiet en skattereform som gjorde svarta hål i statens budget. 1991 till 1994 genomförde den borgerliga regeringen flera skattesänkningar. I vårbudgeten för 1998 sänks skatten för de som tjänar mer än 20 000 i månaden.

Oavsett om Bildt eller Persson blir statsminister så kommer vi att ha en regering som följer EU:s och kapitalets krav. Det är tråkigt att behöva konstatera att det inte har någon betydelse hur jag röstar. Trots det är jag inte missmodig. Det går att förändra världen. Folkliga proteströrelser kan pressa den kommande regeringen att anordna en folkomröstning om Sverige ska vara med i EU eller gå ur. Det är även möjligt att organisera folkliga protestaktioner mot den kommande regeringens förslag som raserar välfärden.

Bengt-Olof Lindbergh