Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2002-09-04 00:00

Socialism eller kapitalism

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh

När jag reser runt i Indien frågar alltid indier om hur det är i Sverige. När jag berättar om Sverige ser jag att de tycker att jag beskriver ett paradis. Är det nödvändigt att förbättra ett land som uppfattas som ett paradis av fattiga människor? Ja, det är det.

För oss i det rika och jämlika Sverige skulle socialismen kunna lösa de ekonomiska och sociala problem som finns kvar. Jag tänker främst på avfolkningen av landsbygden, arbetslösheten, bristande kunskapsförmedling i skolan som slår hårt mot arbetarklassens barn, sprit- och knarkkonsumtion som slår hårdast mot arbetarklassen, en äldreomsorg med för många brister och att alla som bor i Sverige tjänar ekonomiskt på att Sverige deltar i den rika världens förtryck av den fattiga världen.

För att lösa de problem jag har nämnt kommer det att krävas oerhörda resurser. Exempelvis kan det kosta flera miljoner att hjälpa en utslagen narkoman tillbaka till ett värdigt liv. I ett socialistiskt Sverige kan de nödvändiga resurserna skapas genom att varuproduktionen ökar och att värdet av det som produceras tillfaller samhället. Ju mer resurser samhället har ju större är möjligheterna att höja människors livskvalitet.

Ett socialistiskt Sverige kommer att motarbeta den rika världens utsugning av den fattiga världen. Det höjer vår livskvalitet genom att vi inte längre är medansvariga för att hundratals miljoner är undernärda och att flera tusen människor dör av svält varje dag.

Socialismen är ett övergångssamhälle mellan kapitalismen och kommunismen. I socialismens första fas kommer tre motsättningar att vara viktiga. De är:

 1. Motsättningen mellan dem som vill avskaffa socialismen och återupprätta kapitalismen och de som vill utveckla socialismen till kommunismen.
 2. Motsättningen mellan behov och resurser.
 3. Motsättningen mellan det socialistiska Sverige och den kapitalistiska omvärlden.

Om någon av de här motsättningarna behandlas fel så kommer bygget av socialismen att försvåras eller misslyckas.

För att hantera de tre motsättningarna krävs att:

 • Det finns ett starkt kommunistiskt parti som förmår ena de radikala, vinna över eller passivera de tveksamma och isolera högerkrafterna.
 • Klasskampen förs öppet. De som vill avskaffa socialismen ska ha rätt att arbeta för det. En öppen klasskamp medför att kommunisterna hela tiden måste arbeta hårt för att få stöd för sin politik. Den kampen vitaliserar kommunistpartiet och minskar risken för att de ledande kommunisterna ska utvecklas till en ny härskande överklass som förtrycker folket.
 • Resurser skapas genom nya varuproducerande företag.
 • Den offentliga sektorn byggs ut och kvaliteten höjs.
 • Resurserna skapas och fördelas genom centrala och lokala planer. Planerna är framtagna av folkvalda organ.
 • Ekonomisk ersättning betalas till utlandsägda företag som ersättning för att deras företag har konfiskerats.
 • Det socialistiska Sverige säger upp alla internationella avtal som kränker Sveriges nationella suveränitet samt alla avtal som bidrar till att fattiga länder och människor förtrycks. Nya avtal som utgår från länders lika värde och ömsesidig nytta sluts.
 • Det socialistiska Sverige har en försvarsmakt så att vi kan slå tillbaka militära angrepp.

Bengt-Olof Lindbergh