Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2006-08-08 18:22

Samir Amin: Det liberala viruset

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2006/2, USA-imperialismen

I boken ”Det liberala viruset” uppmanar Samir Amin vänstern att arbeta för att bilda en motkraft till USA-imperialismen. Det liberala viruset är Samir Amins benämning på USA-imperialismen, den amerikanska ideologin, nyliberalismen och liberalismen.

Det är märkligt att Samir Amin – gammal vänsterdebattör, född 1938 – inte behandlar Kinas omvandling till en kapitalistisk stat när han analyserar hur en motkraft till USA-imperialismen ska bildas. Enligt min åsikt är Kina en imperialistisk supermakt i vardande. Det medför att Kina kommer att använda sin ekonomiska, politiska och militära makt för att få kontroll över världens råvaror.

Ökande motsättningar

Lenins teori om att imperialismens ojämna utveckling leder till ständiga omfördelningskrig gäller än. Imperialistiska makter på uppgång krigar för att få kontroll över råvaror och marknader. Imperialistiska stater som står stilla eller som är på tillbakagång krigar för att bevara den.

Ju mer USA försvagas och Kina stärks desto större blir motsättningen mellan de båda staterna, något som kan leda till krig. Men det är inte oundvikligt. För krig kan stoppas av folklig masskamp, och motsättningen kan hanteras med ekonomiska och politiska medel samt med militärt hot.

Eftersom Samir Amin inte har med Kinas omvandling till en imperialistisk supermakt i vardande så blir hans bok ofullständig som en debattbok om hur en motkraft till USA-imperialismen ska bildas.

Amin vill se en motkraft till USA-imperialismen som består av ”… Paris, Berlin och Moskva, om möjligt även innefattande Peking och Delhi.” (Sidan 116.) Alla länder som Samir Amin nämner är imperialistiska. Är det bra eller dåligt att det bildas en imperialistisk motkraft till USA-imperialismen? Det läge som vi har idag – med USA som ensam supermakt – är det sämsta möjliga, eftersom USA har fått härja fritt efter Sovjetunionens sammanbrott 1990. Om det bildas en imperialistisk motkraft så kan länder utnyttja motsättningen mellan USA-imperialismen och motkraften till att bevara eller uppnå nationellt oberoende.

För Samir Amin är det självklart att det är rätt att stödja bildandet av motkrafter till USA-imperialismen. Han motiverar sin linje så här:

USA kompenserar sin svaga ekonomi genom att rusta upp militärt. Målet med upprustningen är att USA ska ta kontroll över världens råvaror och därmed tvinga omvärlden till underkastelse. USA:s militära vägval hotar hela världen, och följaktligen har målsättningen att ”besegra USA:s militaristiska projekt /,,,/ blivit en huvuduppgift och en central skyldighet för hela världens befolkning.” (Sidan 101.)

Imperialistisk motkraft

Att det finns positiva sidor med bildandet av en imperialistisk motkraft medför inte att den revolutionära vänstern behöver stödja det. För imperialistiska motkrafter utmanar USA-imperialismen för att de själva vill ha kontroll över råvaror och marknader så att kapitalakumulationen kan öka maximalt i de länder som bildar en motkraft. Bildandet av imperialistiska motkrafter leder oundvikligen till att risken för imperialistiska omfördelningskrig ökar. Därför måste det finnas mycket starka skäl innan vänstern kan ta ställning för ett av blocken i en motsättning mellan imperialistiska block. Under och innan andra världskriget var det rätt av vänstern att stödja det block som bekämpade det nazistiska Tyskland och det fascistiska Japan och Italien.

Idag finns det inte så stora skillnader mellan USA-imperialismen och tänkbara utmanare att det är rätt av vänstern att stödja utmanaren. Tvärtom så är det troligt att vänstern får börja arbeta enligt parollen: Bekämpa USA:s och Kinas strävan efter världsherravälde.

Bengt-Olof Lindbergh