Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2000-12-10 00:00

Rösta mot den öpna högern!

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/3, Riksdagsval

Oavsett om vi får en socialdemokratisk eller borglig regering efter riksdagsvalet 2002 så kommer regeringen att bedriva en högerpolitik.

Under nuvarande mandatperiod så har regeringen:

  • Sålt ut Telia och sänkt skatterna. Genom att sälja ut statlig egendom och minska skatteinkomsterna så försvåras möjligheterna att finansiera välfärden.
  • Försvagat strejkrätten genom att bilda medlingsinstitutet.
  • Undanlåtit att använda beprövade åtgärder för att avskaffa massarbetslösheten.
  • Ställt sig bakom USA:s krig mot Afghanistan.

Trots ovanstående kritik så anser jag att en socialdemokratisk regering är bättre än en öppet borglig. För en öppet borglig regerings skattepolitik medför en kraftig nedskärning av välfärden.

Det är viktigt att stoppa bildandet av en öppet borglig regering, men det är bara ett steg i kampen mot högerpolitiken. Det behövs fler steg:

  1. n omfattande utomparlamentarisk kamp för konkreta krav måste organiseras. Krav som exempelvis sextimmars arbetsdag och arbete åt alla har ett starkt folkligt stöd, men idag finns det inget parti eller någon organisation som förmår organisera den folkliga opinionen till en politisk kraft.
  2. Sverige måste ut ur EU, bland annat för att bryta med EU:s ekonomiska politik som är det huvudsakliga skälet till den sociala nedrustningen och massarbetslösheten. Idag är det möjligt att lämna EU genom en folkomröstning.
  3. En antikrigsrörelse som har som mål att få Sveriges regering att ta avstånd från USA:s krig mot Afghanistan måste skapas.
  4. Ett revolutionärt parti måste skapas. Det är den viktigaste och svåraste uppgiften. De revolutionärer som tar på sig uppgiften att bygga ett kommunistiskt parti måste kämpa både mot kapitalismen och mot de teorier inom kommunismen som har bidragit till att alla försök att bygga socialismen har misslyckats.

Bengt-Olof Lindbergh