Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2001-05-10 00:00

Riksdagsvalet 2002

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/2, Riksdagsval

Riksdagsvalet 2002 kan användas till att stärka både tidskriften och föreningen Nya Arbetartidningen. För att starta en debatt klargör jag vad jag anser.

I riksdagsvalet kommer det inte att finnas något parti som kan eller vill försvara den svenska modellen med full sysselsättning, en stor offentlig sektor och generell välfärd. Det beror på att alla partier följer EU:s konvergenskrav som är oförenliga med den svenska modellen.

Möjligtvis kommer några små vänstergrupper ställa upp i riksdagsvalet. Ingen av vänstergrupperna kommer att vara ett seriöst alternativ. Det beror främst på att de inte har dragit några slutsatser av de misslyckade försöken att bygga socialismen.

Trots att alla alternativ är dåliga ska vi uppmana till röstning. Principen att folket väljer riksdagen är riktig trots att alla riksdagskandidater för en dålig politik och att riksdagen är underordnad EU.

Det är svårt att ange ett alternativ när alla partier för en dålig politik. Trots det anser jag att föreningen Nya Arbetartidningen ska ena sig om ett alternativ. Jag kan se tre alternativ:

  1. Rösta blankt. Problemet med den linjen är att den inte har något folkligt stöd.
  2. Rösta på partier eller enskilda riksdagskandidater som är EU-motståndare. Eftersom EU-medlemskapet är ett stort hinder för arbetarklassen och folket att föra framgångsrik kamp är det bra att det finns EU-motståndare i riksdagen. För det kan stärka det utomparlamentariska EU-motståndet. Problemet med den linjen är att de som röstat på partier och riksdagskandidater som är EU- motståndare blir medansvariga för de beslut som medför att den svenska modellen nedmonteras.
  3. Rösta på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna för att hindra att det bildas en moderat styrd regering. Bo Lundgren är ett större hot mot den svenska modellen än Göran Persson. Problemet med den linjen är att de som röstar på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna blir medansvariga för de beslut som medför en nedmontering av den svenska modellen.

För att kunna föra ut vår politik behöver vi ett valmanifest. Det ska innehålla:

En uppmaning att rösta på ett alternativ som föreningen Nya Arbetartidningen har enat sig om.

En uppmaning att återuppbygga den svenska modellen. För att det ska vara möjligt krävs att Sverige lämnar EU och arbetarklassen och folket går ut i utomparlamentariskkamp.

En uppmaning att gå med i föreningen Nya Arbetartidningen.

Bengt-Olof Lindbergh