Författare > Redaktionen
2003-01-09 00:00

Pensionsbomber och klasskamp

Kategori: Redaktionen, Social och ekonomisk politik, 2001/3

Denna artikel utgår från danska förhållanden, men alla argument känns igen./AT-redaktionen)

Varför är en omläggning till en försäkringsbaserad pension så viktig? Svaret står att finna i den klassiska kampen mellan lön och profit.

Inte en dag går utan att äldreomsorg och pensionsbomber diskuteras. Är det då verkligen riktigt att det danska folket, som sliter som myror, inte längre har råd med en ordentlig folkpension? Svaret är nej. Men lögnen har framförts så många gånger att den hotar att bli verklighet.

Låt oss slå fast ett par saker. För det första: Debatten om pensionsbomber är inte ett danskt fenomen. Startskottet gavs av Världsbanken 1994 genom rapporten ”Averting the Old Age Crisis”. Sedan följde EU efter. Över hela världen, i såväl rika som fattiga länder, är dagordningen densamma.

För det andra: En skattefinansierad pension är inte dyrare än andra pensionssystem. I varje land skapas det en mängd värden, en samhällelig kaka. En bit av den kakan går åt till att försörja de gamla. Men hur denna bit av kakan ska skäras ut, om det sker via det kollektiva skattesystemet eller individuellt som en del av lönen, har ingen som helst betydelse för hur stor biten är.

Eller med andra ord: Ett skattefinansierat pensionssystem är inte i sig dyrare för samhället än ett försäkringsbaserat system. Om försäkringsmodellen är billigare så beror det helt enkelt på att en del av de gamla blir fattigare än med folkpension.

Man kan fråga sig: Varför är en omläggning till försäkringsgrundade penssionssystem så viktig för den politiska eliten? Svaret hittar man i kapitalets intressen på arbetsmarknaden: i den klassiska kampen om fördelningen mellan lön och profit. Försäkringsgrundade pensioner har en rad fördelar för arbetsgivarna.

Först och främst underlättar det arbetskraftens rörlighet över gränserna. Du har bokstavligt talat pensionen med dig i ryggsäcken, när du själv betalar den. Och det är något som arbetgivarna gillar. För med rörliga arbetare har de alltid arbetskraft till hands och lönedumpning blir effektiv.

För det andra betyder arbetsmarknadspensioner att din försörjning på ålderdomen blir direkt beroende av antalet år som yrkesverksam. Om en arbetare önskar dra sig tillbaka tidigare från jobbet, blir det alltså mindre att leva av. Alltså stannar han kvar ett par år till, trots att han är nedsliten. En arbetare blir också villigare att ta skitjobb, framför att inte ta något jobb alls. Han vet att det kostar under ålderdomen om han varit arbetslös för mycket.

Det är EU:s uttalade filosofi att en arbetare blir mer foglig och villig om det inte finns någon säker inkomst under ålderdomen. Det existerar inte någon pensionsbomb. Det existerar klasskamp.

Artikeln först publicerad i Arbejderen – www.arbejderen.dk – den 12/11 2002

Översättning: Per-Åke Lindblom