Författare > BS
1998-08-01 12:24

Ny ledning för elektronisk handel

Kategori: BS, 1998/3, Social och ekonomisk politik

I förra numret berättade Arbetartidningen om det stora projektet som den offentliga sektorn driver för att rationalisera inköp och betalningsrutiner. Vi berättade också om de problem och förseningar som arbetet drabbats av och i juni meddelades oväntat att ledningen för projektet bytts ut och att det så kallade Toppledarforum lagts ned.

Statskontoret, Landstingsförbundet och Kommunförbundet har uppenbarligen tröttnat på alla de problem som kantat Toppledarforums försök att driva fram elektronisk handel.

En ny ledningsgrupp GEA (Gruppen för elektroniska affärer) har tillsatts och de personer som arbetat i Toppledarforum har fått gå. I GEA kommer "näringslivet" att få ett väsentligt större inflytande och i den interimsstyrelse som tillsatts finns de verkställande direktörerna för såväl Bankföreningen, Företagarnas riksorganisation, Industriförbundet som IT-företagen med, tillsammans med representanter för den offentliga sektorn.

Det privata näringslivet har i och med detta fått ett väsentligt större inflytande och det återstår att se om detta gör dem mer angelägna att satsa på elektronisk handel,

BS