Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2001-10-03 00:00

Ny handelsrunda

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/3, Internationell ekonomi

På WTO-mötet i Qatars huvudstad Doha beslutade 142 handelsministrar att starta en ny handelsrunda. Den nya rundan ska förhandla om regler för investeringar, konkurrens och offentlig upphandling samt försöka minska handelshinder och tullar. Om den folkliga kampen för demokrati och välfärd inte stärks så kommer den nya handelsrundan att medföra att demokratin inskränks, välfärden nedmonteras och människor i den fattiga världen dör på grund av brist på mat, vatten och hälsovård.

Det investeringsavtal som WTO vill genomföra innebär att storföretagens makt stärks och att de nationella parlamentens makt minskar. För att avskaffa fattigdomen är det nödvändigt med starka nationella parlament, och för att försvara demokratin måste investeringsavtalet stoppas.

WTO vill privatisera skola, sjukvård, vattenförsörjning och kommunikationer. För de fattiga i den fattiga världen leder privatiseringar till svält och död. I den rika världen medför privatiseringar sämre välfärd för dem med lite pengar.

Att WTO vill ta bort höga tullar är bra. Problemet är att WTO även vill sänka de fattiga ländernas tullar. Fattiga länder som vill utveckla sitt jordbruk och industri behöver skydda sin hemmamarknad med höga tullar på import. Under den tid som industrin och jordbruket byggs upp för att kunna avskaffa fattigdomen är det försvarbart att fattiga länder får låga tullar på sin export och höga tullar på sin import.

I Indien arbetar den revolutionära vänstern för att Indien ska lämna WTO och att Indien ska sluta handelsavtal med så många länder som möjligt. Idag är det inte troligt att något land lämnar WTO, men på några års sikt är detta möjligt på grund av folklig kamp och nödvändighet.

Inför och under Doha-mötet genomförde den revolutionära vänstern stora demonstrationer i hela världen. I Sverige var den revolutionära vänstern osynlig. Miljöförbundet Jordens vänner och Attac genomförde några små protestaktioner som inte fick något genomslag i massmedia.

Bengt-Olof Lindbergh