Nummer > 2005/1
2005-01-11 11:56

Nej till insatsförsvaret

Kategori: 2005/1, Bengt-Olof Lindbergh, Övrigt

Processen att ersätta Sveriges invasionsförsvar med ett insatsförsvar fortsätter, det beslutade riksdagen den 16 december 2004.

Hur ska den revolutionära vänstern förhålla sig till den nya inriktningen av försvaret?

Den bör vara för ett invasionsförsvar, av två skäl:

  • Den borgliga demokratin är värd att försvara. Den underlättar arbetarrörelsens kamp och höjer den individuella livskvalitén. En ockupation upphäver den borgliga demokratin eftersom de folkvalda församlingarna måste underordna sig ockupationsmakten.
  • Det nationella oberoendet är viktigt att försvara, för det är omöjligt att bygga ett socialistiskt samhälle utan nationellt oberoende.

 

Insatsförsvarets uppgift ska vara att delta i internationella militära insatser. Inom insatsförsvaret kommer det att finnas en nordisk stridsgrupp som består av soldater från Sverige, Norge och Finland. Den nordiska stridsgruppen ska ingå i EU:s stridsgrupp.

Den revolutionära vänstern bör motarbeta bildandet av den nordiska stridsgruppen av två skäl:

  • Sveriges riksdag och regering kommer inte att ha full kontroll över när den nordiska stridsbrigaden ska sändas ut. Det beror på att alla stridsenheter inom EU inte kommer att ha beredskap att åka ut samtidigt, de olika stridsgrupperna turas om att ha beredskap. Om Sverige säger nej till att sända ut den nordiska stridsgruppen när den har beredskap kommer det att ses som ett sabotage mot EU:s stridsgrupper. Det är knappast troligt att en socialdemokratisk eller en borglig regering går emot EU.
  • De flesta militära aktioner som den nordiska stridsgruppen kommer att delta i kommer att vara orättfärdiga. Eftersom alla länder inom EU är kapitalistiska kommer de flesta militära aktioner att ha som mål att bevara kapitalismen. Eftersom de ledande länderna inom EU är imperialistiska kommer de flesta militära aktioner att ha som mål att bevara den imperialistiska världsordningen.

Den revolutionära vänstern bör motarbeta bildandet av den nordiska stridsgruppen utan att vara principiella motståndare mot att sända ut svenska soldater i krig. Inför varje konflikt måste den revolutionära vänstern studera vilka motsättningar som har skapat konflikten och sedan ta ställning om konflikten kan lösas med hjälp av utländska soldater. Det finns situationer då det kan vara rätt att sända ut svenska soldater i krig. Om exempelvis den irakiska motståndsrörelsen lyckas skapa en organisation som har stöd av majoriteten av Iraks folk så har den organisationen rätt att begära hjälp utifrån för att besegra USA:s militärmakt och då skulle det vara rätt att sända svenska soldater.

Bengt-Olof Lindbergh


Källa: www.regeringen.se