Nummer > 2005/1
2005-01-08 15:16

Motstånd är legitimt

Kategori: 2005/1, Nada Al-Rubalee, Irakkriget

Brev från Irakiska Patriotiska Alliansen

Den irakiska motståndsrörelsen konfronterar den illegitima och brutala sionist-imperialistiska ockupationen av Irak. Vårt motstånd är legitimt enligt FN-stadgan, inbegripet rätten att göra väpnat motstånd. Vi kräver rätten till nationellt självbestämmande och verklig suveränitet.

De olika motståndsgrupperna har utvecklat ett nätverk för att uppnå sina slutliga mål. Detta mål uttrycktes klart i det politiska program som utgavs efter befrielsen av Fallujah i april 2004. Det irakiska motståndets program är som följer:

 • Ett slut på ockupationen och befrielse av landet
 • En övergångsperiod på två år
 • En irakisk nationell samlingsregering för alla
 • En irakisk författning skriven av irakierna själva
 • Demokratiska regler
 • Fria val och obegränsat deltagande för olika partier

För att genomföra denna strategi angriper det irakiska motståndet ockupationsstyrkorna och de som understödjer dem med mat, olja och andra förnödenheter. Samtidigt förhindrar det irakiska motståndet ockupanterna från att använda olja som ett politiskt medel.

Skolor, kyrkor, moskéer och andra civila platser har aldrig utgjort mål för den irakiska motståndsrörelsen. Dessutom måste vi vara mycket kritiska och försiktiga vad gäller alla kidnappningar och dödande av utländska arbetare i Irak. Motståndsrörelsen tjänar ingenting på att angripa människor som Margaret Hassan, de båda systrarna Simona eller andra. Dessa aktioner syftar till att diskreditera vårt folks lagliga motstånd.

Vi vill här dela med oss några av det irakiska motståndets hjältemodiga prestationer:

 • Den irakiska motståndsrörelsen har lyckats åstadkomma ett stort antal förluster i material och soldater bland ockupationsstyrkorna.
 • Motståndskämparna har lyckats befria 30 städer och på så sätt skapat en lämplig omgivning för sig själva och samtidigt en dödszon för ockupationsstyrkorna och deras agenter.
 • Den irakiska motståndsrörelsen har besegrat den spanska imperialismen och har tvingat nio av de ockuperande/allierade länderna att lämna Irak. Nederländerna, Ungern och Polen kommer att lämna Irak nästa år.
 • Den irakiska motståndsrörelsen har lyckats driva ut flera av de företag som deltar i plundringen av Irak, de kontrakterade så kallade “återuppbyggnadsföretagen”.
 • Den irakiska motståndsrörelsen har återupplivat motståndsandan i hela världen genom att besegra USA-imperialismen i Fallujah, Al Samawa, Najaf och andra irakiska städer.
 • Det heroiska motståndet har isolerat Storbritannien och USA i Irak och därigenom förhindrat en utvidgning av “kriget mot terrorn” till Syrien, Kuba och Nordkorea.

Motståndet i Irak är det irakiska folkets motstånd oc h representeras huvudsakligen av större politiska grupperingar, de patriotiska, islamistiska och panarabiska grupperna.

Med detta vill vi understryka att vårt motstånd har en anti-imperialistisk profil med islamska och patriotiska inslag. Därtill kommer det effektiva deltagandet av medlemmar från den avvecklade irakiska armén och Ba’ath-partiet.

Vi inser att det finns invändningar mot att Ba’ath-partiet deltar i motståndet. Det finns mer än tre miljoner aktiva medlemmar Ba’ath-partiet i Irak. Så när vi nämner medlemmarna i detta parti, menar vi inte bara de som tillhörde den tidigare irakiska regeringen, utan dem som tror på Ba’ath-ideologin, som den uttrycks i deras slogan: Enhet, frihet och socialism.

Fruktan för den irakiska motståndsrörelsens islamska karaktär kan besvaras med det faktum att efter befrielsen av Irak kommer den irakiska motståndsrörelsen att vara den enda legitima representanten för det irakiska folket. En övergångsperiod kommer sedan att ge det irakiska folket chansen att bilda en nationell samlingsregering med fullt deltagande av alla partier, inklusive de islamiska krafterna. Vi måste då acceptera det irakiska folkets val.

/…/

Vi hoppas på ytterligare samarbete mellan oss och er i den gemensamma kampen mot ockupation och imperialism.

Länge leve det irakiska motståndet!
I solidaritet,

Nada Al-Rubaiee
på uppdrag av den Irakiska Patriotiska Alliansen (IPA)

Tel: 0031- (0)-64554249
patrioticalliance@zonnet.nl
Iraqi_women@hotmail.com
home.zonnet.nl/patrioticalliance/

Översättning: Per-Åke Lindblom. Texten är något förkortad, vilket har markerats.