Nyheter
2011-12-22 19:47

Möt Afghanska solidaritetspartiet

Kategori: Nyheter


Den 11 februari arrangerar Vänsterns internationella forum och ABF
Stockholm och Föreningen Afghanistansolidaritet ett
seminarium/panelsamtal med Anosh Hamta från Solidarity Party of
Afghanistan.

Torbjörn Björlund som sitter i försvarsutskottet för V medverkar för vänsterpartiet och Stefan Lindgren är samtalsledare.