Nummer > 2008/1
2008-01-01 21:49

Moderat generalangrepp

Kategori: 2008/1, Social och ekonomisk politik

Den moderata politiken riktar nu in sig på ett nytt område – vården – där radikala försämringar nu drabbar utsatta områden med många arbetare, invandrare och fattiga människor.

Inför valet lanserade sig moderaterna stort som Det nya arbetarpartiet, och de vann på en retorik som tilltalade många arbetare och tjänstemän. Men sedan har den ena chocken efter den andra drabbat dem som litade på Reinfeldts retorik.

Arbetande människor har fått radikalt höjda A-kasseavgifter och arbetslösa drabbats av försämrad A-kassa. De rika i välbeställda villaområden har samtidigt glatt sig åt sänkta fastighets- och förmögenhetsskatter. Många rika har fått tiotusentals kronor mer i plånboken varje år. Moderaterna har strött pengar över sina kärnväljare mitt i en brinnande högkonjunktur, och resultatet har blivit ökad inflation med stigande priser på mat, resor och kläder.

”Valfriheten” inom skolans område har sedan länge drabbat fattiga förortsområden i storstäderna genom vikande elevunderlag. Resursstarka barn söker sig in till populära skolor i innerstaden medan förortsskolorna brottas med stora ekonomiska problem på grund av elevflykten. Givetvis uppstår det sociala problem då de resurssvaga eleverna blir förhållandevis många i dessa skolor.

Nu ger sig alltså moderaterna på vården. Tidigare har vi i Sverige haft en förhållandevis god vård, tillgänglig för alla. Med moderaternas nya system – ”vårdval” – ska patienterna lista sig hos populära vårdcentraler.

”Vårdval Stockholm” inför en rak ersättningsmodell som bara ger vårdcentralerna ersättning per registrerat besök och listad patient. Samtidigt vill Stockholmsmoderaterna med Filippa Reinfeld i spetsen spara 130 miljoner inom primärvården. Resultatet blir att i stort sett alla vårdcentraler får mindre resurser än tidigare. Framförallt drabbas dock vårdcentraler i fattiga förortsområden då man tar bort all kompensation för socioekonomiska faktorer som tidigare funnits. Fittja, Rinkeby, Akalla, Jordbro och Ösmo drabbas av neddragningar på mellan 20 och 30 procent. Stockholms läns landsting hoppas på en produktionsökning inom vården på 20 procent med samma eller mindre personaltäthet som idag.

Det blir mer lönsamt för den enskilda vårdcentralen att behandla många patienter på kort tid. Vårdkrävande patienter med komplexa sjukdomsbilder som kräver långa vårdbesök ger dålig utdelning. Följden blir lönsamma vårdcentraler där folk är unga och hyggligt friska och bara söker för lättare sjukdomar medan. Men inte lika profitabelt att bedriva vård med tungrodda tolksamtal i invandrartäta förorter. Den moderata sjukvårdspolitiken är ett slag mot fattiga människor i utsatta förorter. Klasspolitik alltså.