Nummer > 2005/2
2005-06-03 22:23

Maoanhängare arresterade i Kina

Kategori: 2005/2, Kina

I september 2004 greps fyra maoistiska aktivister i en park i staden Zhengzhou då de distribuerade flygblad med anledning av 28-årsdagen av ordförande Maos bortgång.

Den efterföljande rättegången har lett till omfattande solidaritetsyttringar inom vänsterkretsar i Kina, och Nya Arbetartidningen publicerar här en kort sammanfattning av vad som hänt, texten till ett flygblad med titeln ”Mao Zedong är för alltid vår ledare” samt en översättning av en kommentar vars författare begav sig till Zhengzhou för att visa sin solidaritet med de åtalade på rättegången den 21 december 2004. Texterna är översatta från den engelska versionen från China studygroup som i sin tur översatt den från den ledande vänsterwebbsidan i Kina, Utopia.

Manifestationen

På årsdagen av Maos bortgång den 9 september har de senaste åren många människor samlats framför Mao-statyn på Zijinshantorget för att hedra hans minne genom att lägga ned kransar eller recitera dikter. En stor polisinsats har genomförts varje år och den har oundvikligen lett till konfrontationer och arresteringar.

2004 samlades återigen en folkmassa den 9 september, och aktionen var relativt fredlig då polisen inte försökte skingra den med våld. Vid tiotiden på förmiddagen blev emellertid en innevånare i staden, Zhang Zhenyao, arresterad av civilklädda poliser då han delade ut flygblad vars innehåll ansågs som provocerande och subversivt. Zhang hade delat ut en hyllningsartikel med rubriken ”Mao är för alltid vår ledare” speciellt skriven för den aktuella dagen. Den 10 september fördes Zhang Zhengyao i handbojor tillbaka till sin lägenhet, och Zhengzhoupolisen genomförde en husrannsakan och tog med sig hans dator, de återstående flygbladen samt andra dokument. Tre andra personer blev indragna i fallet: Wang Zhangqing har fängslats för att genom en bekant på ett tryckeri ha arrangerat tryckningen av flygbladen; Zhang Ruquan och Ge Liying, hustru till Zhang Zhengyao, sattes under övervakning, den senare anklagad för att ha författat flygbladet på uppmaning av Zhang Zhengyao och Ge Liying för att ha publicerat flygbladet på den maoistiska hemsidan ”Mao Zedongs fana”.

Incidenten gick först ganska spårlöst förbi, till och med inom Kinas vänsterkretsar. Zhengzhou har fått ett rykte om sig att vara en drivbänk för radikal maoism. Staden har varit scenen för en del av de mest militanta arbetarprotesterna, och det har varit återkommande sammanstötningar med polisen på årsdagen av Maos död under senare år. Många aktivister har varit med om kortare arresteringar, flera av dem flera gånger. Incidenterna och de åtföljande arresteringarna har inte uppfattats som någon stor fråga, speciellt som president Hu Jintao har ansetts vara mer tolerant mot vänsteraktivister. Vi detta tillfälle beslöt sig emellertid myndigheterna för att slå till med kraft. En rättegång planerades först till den 14 december men ändrades sedan till den 21. De första anklagelserna för omstörtande verksamhet las ned men istället anklagades de för mindre brott: spridande av falska rykten för att skada andra och för att skapa social oro och underminera nationens intressen. En sorts ”politisk ärekränkning”.

Nyheten om den pågående rättegången började spridas på vänster-websidor, varavmånga också publicerat hela flygbladstexten, så det har nu blivit en ryktbar process inom Kinas radikala vänster. Den 21 december genomfördes processen bakom lyckta dörrar och inte offentligt som först hade meddelats. Många människor, en del från andra delar av Kina, begav sig till domstolen för att visa sin solidaritet men lyckades inte komma in. Det är inte känt hur länge rättegången kommer att pågå.

/Zhang Ruquan och Zhang Zhengyao har senare bägge befunnits skyldiga till anklagelserna och dömts till tre års fängelse. Red:s anm./

Mao Zedong är för alltid vår ledare!

Förkortad översättning av ett flygblad med ett uttalande till minne av 28-årsdagen av Mao Zedongs bortgång.

28 år har gått sedan ordförande Mao lämnade oss.

Under de senaste 28 åren har de reaktionära krafterna under ledning av ”dem som går den kapitalistiska vägen” inom vårt parti tillskansat sig makten inom staten och partiet och delat upp statens tillgångar mellan sig. Under tiden har de spytt galla mot Mao Zedong och hans socialistiska arv. De har gjort sitt yttersta för att attackera och baktala Mao Zedong, bland annat genom att dikta ihop partiresolutioner, publicera officiella partidokument och rapporter och publicera artiklar och ledare i officiella nyhetsmedia. Dessutom har de i sina försök att smäda Mao Zedong tillgripit slag under bältet som väggtidningar, rykten, insinuationer, personliga memoarer och intervjuer med utländska journalister.

Men sedan Mao Zedong gått bort slogs arbetarklassen över en natt ned av bourgeoisien och är inte längre herrar i sitt eget hus. I ”den kinesiska socialismen” betyder pengar makt och social status. Polariseringen av välfärden har drivit det arbetande folket till yttersta misär, och som resultat av detta har de förlorat sin sociala status och alla de rättigheter de tidigare haft. De är inte längre hedrade socialistiska arbetare, istället är de tvingade att sälja sin arbetskraft som en handelsvara för att överleva, de har blivit redskap som fritt kan köpas av kapitalisterna.

En del av det arbetande folket arbetar för så kallade ”statligt ägda” företag, men termen ”statligt ägda” betyder i verkligheten kapitalist-ägda eftersom hela staten ägs av kapitalistklassen. En annan del av det arbetande folket har i realiteten blivit slavar åt större och mindre kapitalister. De drabbas av ännu värre exploatering och förtryck. Hundratals miljoner arbetare och bönder har drabbats av återkommande uppsägningar och påtvingad flyttning, de lever ur hand i mun, alltid på marsch, arbetssökande och i kamp för sin överlevnad. Arbete har blivit det enda sättet för dem och deras familjer att överleva. Arbete är inte längre en garanterad rättighet. Som ett resultat av kommersialiseringen av utbildning, hälsovård, kulturella aktiviteter, sport och lagliga rättigheter har de i realiteten blivit berövade rätten att sända sina barn till skola, rätten till hälsovård, rätten till pension och annat som hör ålderdomen till, rätten att delta i kultur-, fritids- och sportaktiviteter och till och med rätten till lagligt skydd. Och till råga på allt, som ett resultat av det slöseri med naturresurser och den miljöförstöring som direkt orsakas av den rovgiriga utveckling som drivs fram av kapitalistklassen har det arbetande folket till och med förlorat sin rätt till hälsosam mat, rent vatten och frisk luft. Fattigdomen har gett dem otaliga lidanden.

Bland de vanliga partimedlemmarna och kaderna på låg nivå är den överväldigande majoriteten förbittrad på revisionistiska ledare i partiet. De vill att partiet ändrar sin nuvarande linje och återgår till den socialistiska vägen. En del av dem har fått nog. De har öppet gått ut och utmanat det nuvarande ledarskapet, men fler anser att det fortfarande är säkrare för dem själva och deras familjer att inte säga sin mening. Vi är övertygade om att klassmotsättningarna i Kina, i takt med den revisionistiska klickens fördjupade offensiv för privatisering, kommer att bli mer akuta och att massorna säkert kommer att intensifiera sin kamp inom fler områden.

Så länge klasser och klasskamp fortfarande existerar i vår värld kommer Mao Zedong att leva och för alltid vara ledare för de förtryckta och exploaterade klasserna. Precis som hela Kinas revolutionära historia har visat så kommer det revolutionära folket att gå från seger till seger så länge de följer Mao Zedongs vägledning.

Folkets kamp är en outsinlig källa för tillit och styrka.